MENY

Politisk plattform

Politisk plattform for Fellesutvalget for Palestina

Sist endret landsmøtet 15.02.14

Fup arbeider i solidaritet med det palestinske folks rett til et liv med rett til selvbestemmelse i et samfunn fritt for okkupasjon. FuP vil derfor arbeide for å øke kunnskapen om Palestina-saken. FuP vil sette palestinernes situasjon på dagsorden og spre informasjon om den israelske okkupasjonen og forholdene for palestinerne innad i Israel. Hovedoppgave er å støtte det palestinske folkets kamp for frigjøring og legitime rettigheter.

FuP støtter etableringen av en uavhengig palestinsk stat på grunnlag av FN-resolusjon 242 fra 1967, som oppfordrer til rettferdig og varig fred i Midtøsten gjennom blant annet tilbaketrekking av israelske væpnede styrker fra de okkuperte territorier; FN-resolusjon 338 fra 1973- en delvis forlengelse av resolusjon 242 og som oppfordrer til våpenhvile og fredsforhandlinger mellom partene; FN-resolusjon 1397- den første resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd som tok til orde for en palestinsk og israelsk stat side om side, samt de palestinske flyktningenes rett til å vende tilbake i henhold til FNs flyktningkonvensjon, resolusjon 194. På Vestbredden gjør stadig utvidelse og bygging av nye bosetninger og utposter i tillegg til murens rute, at den sammenhengende geografien forsvinner og erstattes med mange usammenhengende enklaver. Dette, i tillegg til separasjonen av Gazastripen fra Vestbredden, betyr at muligheten for en palestinsk stat med en sterk økonomi og muligheten for fri kommunikasjon mellom de ulike delene blir stadig mindre.

Israel og det internasjonale samfunnet må respektere palestinernes rettigheter. Det må legges internasjonalt press på det israelske apartheidregimet.

Fellesutvalget for Palestina krever at:

BDS Den israelske okkupasjonen er det største hinderet for en levedyktig palestinsk økonomi. FuP vil i kommende periode jobbe med den globale kampanjen for boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) mot den israelske staten. FuP vil aktivt jobbe for sanksjoner mot den israelske staten og samarbeide med både norske og internasjonale aktører som bidrar til kampanjen. FuP krever at:

Israel bryter folkeretten, FN-resolusjoner og menneskerettighetene under okkupasjonen.

Fellesutvalget for Palestina krever at:  

Vedtatte uttalelser fra Fellesutvalget for Palestina