MENY

Politisk plattform

Politisk plattform for Fellesutvalget for Palestina

Sist endret landsmøte 11.02.2023

Fellesutvalget for Palestina (FuP) arbeider i solidaritet med det palestinske folket og støtter deres rett til selvbestemmelse. FuP arbeider for at Israel skal rette seg etter folkeretten og avslutte okkupasjonen og at palestinerne skal få oppfylt sine menneske­rettigheter. Norge og det internasjonale samfunnet har også et ansvar for at folkeretten etterleves og Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, og Gaza.

Internasjonal lov har regler for hvordan en okkupert befolkning skal behandles. Israel bryter disse gjennom husødeleggelser, tvangsflytting, utbygging av bosettinger, behandling av palestinske fanger, arrestasjon av barn, blokaden av Gaza og kollektiv straff. I tillegg utgjør konfiskering av land, bygging av muren, apartheid, utenomrettslige henrettelser, straffe­frihet for bosettervold, hindring av nødhjelp, sanksjoner mot palestinsk sivilsamfunn og bombing av sivilbefolkning brudd på folkeretten. Palestinske væpnede grupper bryter også folkeretten når de angriper sivile.

Den israelske okkupasjonen er det største hinderet for en levedyktig palestinsk økonomi. Palestinerne hindres i å utvikle næringsvirksomhet og infrastruktur fordi de ikke får tilgang til sine egne ressurser og pga. store bevegelsesrestriksjoner for både mennesker og varer. Samtidig utnytter Israel palestinske naturressurser og legger beslag på land, vann og hav.

De palestinske flyktningene bor fortsatt i leire på Vestbredden og Gaza og i omkring­liggende land, mens FN har slått fast dere rett til å retur og kompensasjon.

FuP vil løfte palestinernes situasjon på den norske dagsorden og spre informasjon om virkningen av den israelske militære okkupasjon av Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, blokaden av Gaza og den israelske diskrimineringen og undertrykkingen av palestinerne med israelsk statsborgerskap, samt situasjonen for palestinske flyktninger. Vi vil arbeide for deinvesteringer og sanksjoner mot den israelske staten og støtter også en internasjonal boikott av Israel.

FuP støtter palestinsk tilslutning til folkerettslige avtaler og mekanismer. Vi ser fram til at Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) skal etterforske og dømme mulige krigsforbrytelser, og at Den internasjonale Domstolen i Haag (ICJ) skal vurdere de juridiske konsekvensene av okkupasjonen. Den norske regjeringen må legge press på Israel for å respektere domstolenes avgjørelser.

Norge har et ansvar for å ikke bidra økonomisk til Israels folkerettsbrudd og må derfor innføre lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskap som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Statens Pensjonsfond, norske myndigheter og norske selskap må avstå fra investeringer i selskap som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Norge og norske selskap må ikke samarbeide med Israel om utvinning av olje og gass i uavklarte eller omstridte områder.

Det norske våpeneksportregelverket er for svakt når norske våpen eller våpensystemer med norske deler havner i det israelske militæret. Norge må derfor innføre en våpenembargo av Israel som inkluderer B-materiell og salg fra norske selskaper i utlandet, samt innføre sluttbrukererklæring.

Norske myndigheter må intensivere sin støtte til palestinsk sivilsamfunn for å styrke de demokratiske kreftene og stå imot Israels forsøk på dehumanisering og å bringe det palestinske folket til taushet. Palestinsk sivilsamfunn er en viktig informasjonskilde for FN og andre som overvåker situasjonen på bakken. Norge må anerkjenne en palestinsk stat.

Vedtatte uttalelser fra Fellesutvalget for Palestina