MENY

Foto: Photo by Naaman Omar apaimages/creative commons

Stopp krig og folkerettsbrudd i Israel og Palestina

Fellesutvalget for Palestina fordømmer alle angrep på̊ sivile israelere og palestinere. Angrep på̊ sivile er brudd på̊ folkeretten og kan aldri forsvares. Les uttalelse frå FuPs representanskap.

Uttalelse enstemmig vedtatt på representantskapsmøte 31. oktober 2023. 

Fellesutvalget for Palestina fordømmer alle angrep på̊ sivile israelere og palestinere. Angrep på̊ sivile er brudd på̊ folkeretten og kan aldri forsvares. 

Det palestinske folket har blitt utsatt for en 56 år lang kvelende okkupasjon. De har sett landet sitt gradvis bli spist opp av bosettinger, økonomien deres har blitt strupt, folk har blitt fordrevet og hjemmene deres har blitt revet. I tillegg har de blitt utsatt for vold fra både israelsk militære og bosettere, og mange har blitt fengslet uten lov og dom. Gaza har i 16 år blitt utsatt for en blokade så stram, at det som slapp inn var akkurat nok til å holde befolkningen i live. Dette har gjort at palestinernes håp om en politisk løsning har forsvunnet. Men lidelsene til det palestinske folket kan ikke rett­ferdig­gjøre angrepene fra Hamas. Og angrepene fra Hamas kan ikke rett­ferdig­gjøre den kollektive av­straffelsen av det palestinske folket, som vi nå er vitne til.

Israel har nå den mest ekstreme regjeringen noensinne. Ministre har tidligere uttalt at de vil innlemme hele Vestbredden i Israel. Etter angrepet fra Hamas 7. oktober, har Israels stats­minister sagt at deres respons vil endre Midtøsten for alltid. 9. oktober innførte Israel en total blokade av Gaza. Å nekte sivilbefolkningen vann, mat, medisiner, strøm og drivstoff er brudd på folkeretten, og kan hvis blokaden ikke avbrytes, ende med et folkemord. Samtidig med at befolkningen nektes livsnødvendigheter blir dette lille tett befolkede området, teppebombet dag og natt. Det er registrert tusenvis av døde og sårede, hvorav om lag halvparten er barn. I tillegg ligger det døde og sårede under ruinene av sammenraste hus. De menneskelige lidelsene er ikke til å fatte. Israels regjering har beordret befolkningen nord i Gazas til å dra sørover for ikke å bli bombet – samtidig som de bomber både det nordlige og det sørlige Gaza. Uten noen garantier for at de skal få komme tilbake, er dette tvangsflytting i strid med folkeretten. Mens alt dette skjer på Gazastripen, har vi sett en markant økning i volden mot sivile palestinere fra israelsk militære og bosettere på Vestbredden. Samtidig bryter også Hamas folkeretten når de sender raketter mot israelsk sivilbefolkning, og holder sivile som gisler.

I denne situasjonen er det dypt beklagelig at flere land i Europa har frosset hjelpen til Palestina. Vi er glade for at den norske regjeringen i stedet har trappet opp hjelpen, fordømt blokaden og holder døren åpen for dialog med alle parter. Vi er også glade for at Norge var blant de få europeiske land som stemte for våpenhvile i FNs generalforsamling, og sikret to tredjedels flertall. Det er foreløpig ingenting som tyder på at Israel gir etter for internasjonalt press, så dette presset må derfor intensiveres. Vi ber den norske regjeringen engasjere seg videre og bruke alle relevante virkemidler for å bidra til at alle angrep på̊ sivile stanser. Det grunn­leggende problemet, den israelske okkupasjonen av Palestina, må ta slutt. Det er kun en rettferdig fred som kan stanse volden.

Vi krever at regjeringen:

Relaterte saker

Innspill til partiprogrammene
18.04.2024

Krasnik tar feil om Fellesutvalget
17.04.2024

Innspillsmøte med Sosialistisk Venstreparti
11.04.2024