MENY

Dette er FuP

Hva er Fellesutvalget for Palestina?

Fellesutvalget for Palestina (FuP) er en paraplyorganisasjon for norske organisasjoner som støtter palestinernes sak. Organisasjonen ble etablert i 1980 og har for tiden 33 medlemsorganisasjoner.

Palestinerne har vært flyktninger og under okkupasjon siden staten Israel ble opprettet i 1948. Siden da har det foregått en gradvis etnisk rensing av Palestina, der palestinerne målbevisst blir fortrengt av israelske bosetterkolonier. Å finne en rettferdig løsning på konflikten er derfor viktig for å fremme stabilitet i Midtøsten-regionen.

FuP legger vekt på at dette er en konflikt mellom en okkupert befolkning og en okkupantstat. Vårt ansvar er å beskytte den svake part ved å legge press på Israel, slik at okkupasjonen avsluttes ettersom den er en av hovedårsakene til den langvarige konflikten.

Fellesutvalget for Palestina arbeider for solidaritet med det palestinske folket på følgende grunnlag:

Hva gjør Fellesutvalget for Palestina?

FuP driver informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid for å spre engasjement og kunnskap til enkeltpersoner, organisasjoner, opinionen og styresmaktene i Norge rundt det palestinske folkets situasjon og deres rettigheter under folkeretten. Fellesutvalget for Palestina jobber kontinuerlig med å oppdatere våre lesere om situasjonen i Palestina. Vi er også aktive på Facebook og Instagram. Ta en titt under Ressurser i menyen øverst på siden om du vil se tidslinje og kart.

FuP driver kampanjearbeid og arrangerer seminarer, samt den årlige Palestinakonferansen.

FuP er et kontaktpunkt mellom norske, internasjonale og palestinske organisasjoner. Vi tilrettelegger for møter med representanter for kulturelle og politiske miljøer i Palestina, og kan formidle kontakt ved behov.

FuP er behjelpelige med informasjonsmateriell om Palestina innen politikk og kultur, og stiller gjerne opp som foredragsholder eller innleder i deres organisasjon.