MENY

Medlemsorganisasjoner

I en tid når den palestinske kampen for selvstendighet og frihet er under voldsomt press kan nettopp ditt bidrag ta oss et steg nærmere fred og frihet for palestinerne.

Vil din organisasjon bli medlem? Fellesutvalget for Palestina er en paraplyorganisasjon med mål om å samle alle organisasjoner og foreninger som vil vise sin solidaritet med palestinerne. Deres bidrag vil være viktig for vår organisasjon og våre aktiviteter. Vi tilbyr oppdatert informasjon og ressurser om konflikten. Jo flere som er tilsluttet, jo sterkere vil vår stemme være i den norske debatten. Dere vil betale en medlemsavgift basert på organisasjonens størrelse. Les mer om kontingentsatsene og medlemskap i vedtektene.

Søknad om medlemskap kan sendes til fup@palestina.no

Engasjer deg!

Vil du engasjere deg i konflikten mellom Israel og Palestina? Vil du lære mer, og bidra i arbeidet for ett fritt Palestina? Det finnes mange måter å engasjere seg på.

Våre medlemsorganisasjoner: