MENY

Tidslinje

 • Ca 1880::

  Jødisk nasjonalisme (sionisme) vokser fram blant europeiske jøder

  Sionistene ønsker å bygge en jødisk settlerkoloni og organiserer første bølge av jødisk masseimmigrasjon til Palestina.

 • 1897:

  World Zionist Organization blir etablert i Basel i Sveits

  Organisasjonens mål er jødisk kolonisering av Palestina.

 • 1916:

  Britene lover selvstyre til de arabiske områder som tidligere var under ottomansk herredømme

  Sykes-Picot avtalen deler Midtøsten mellom Frankrike (Syria og Libanon) og Storbritannia (Jordan og Irak).

 • 1917:

  Balfour-erklæringa

  Storbritannias utenriksminister erklærer at hans regjering ser positivt på etableringen av land for det jødiske folk i Palestina.

 • 1919:

  Den første palestinske nasjonalkongress holdt i Jerusalem

  De forkaster Balfour-deklarasjonen og krever selvstendighet.

 • 1921:

  Storbritannia etablerer kongedømmet Jordan

  De plasserer kong Abdullah på tronen.

 • 1933:

  Hitler kommer til makten i Tyskland

  Anti-semittisme i Europa fører til økt jødisk emigrering til Palestina. Den jødiske andelen av befolkningen i Palestina økte fra 8 prosent i 1918 til 28 prosent i 1936.

 • 1936 til 1939:

  Palestinske ledere oppfordrer til generalstreik over hele Palestina

  Kjent som “The Great Revolt”. Rundt 3000 palestinere blir drept når britiske tropper slår ned opprøret.

 • 1947:

  FNs generalforsamling går inn for en delingsplan av Palestina

  Resolusjon 181. Dette mot palestinernes og de arabiske landenes ønsker. Planen inneholder en jødisk og palestinsk stat samt deler av Bethlehem og Jerusalem under internasjonal jurisdiksjon.

 • 1948:

  Staten Israel opprettes

  Det britiske mandatet i Palestina tar slutt Ben Gurion annonserer opprettelsen av Israel 14.mai.

 • 1948:

  al-Nakba (Katastrofen)

  En systematisk fordrivelse av den innfødte befolkningen fører til at 726 000 palestinere blir flyktninger og hundrevis av landsbyer lagt i ruiner.

 • 1949:

  Israel og omkringliggende arabiske land skriver under på en våpenhvileavtale

  Israel har nå kontroll over 78% av det opprinnelige Palestina, en tredjedel mer enn det de fikk allokert i FNs delingsplan.

 • 1950:

  Kong Abdullah av Jordan annekterer Vestbredden

  Egypt tar kontrollen over Gaza.

 • 1959:

  Yasser Arafat etablerer Fatah (Movement for Liberation of Palestine)

  Fatah blir senere den viktigste organisasjonen i PLO, den palestinske frigjøringsorganisasjonen.

 • 1965:

  Fatahs første militære angrep mot Israel

  Dette markerer starten på palestinsk væpnet opprør mot den israelske staten.

 • 1967:

  Israel angriper nabolandene i Seksdagers krigen

  Israel okkuperer Vestbredden, Gaza, Øst-Jerusalem, Sinai-halvøya og Golan-høydene. Israel flytter inn ulovlige bosettere på palestinske områder.

 • 1967:

  FNs sikkerhetsråd går inn for resolusjon 242

  Den oppfordrer Israel til å trekke sine styrker tilbake fra de områder okkupert under seks-dagers krigen.

 • 1970:

  “Black September” i Jordan

  Den jordanske hæren dreper tusener av palestinske militante og flyktninger. PLO blir tvunget til å forlate Jordan og etablerer seg i Libanon.

 • 1973:

  Yom Kippur-krigen

  Også kalt Ramadan-krigen og oktober-krigen mellom Israel og en syrisk-egyptisk koallisjon.

 • 1974:

  Yasser Arafat taler for første gang i FN-forsamlingen i New York

  «Today I come bearing an olive branch in one hand, and the freedom fighter’s gun in the other. Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat, do not let the olive branch fall from my hand.» FN forsikrer palestinerne om støtte for deres rett til selvbestemmelse, suverenitet og selvstendighet.

 • 1978:

  Israelske soldater invaderer sørlige Libanon

  Israel og Egypt signerer Camp David avtalen.

 • 1982:

  Israel bomber Libanon og tar kontroll over Vest-Beirut

  PLO evakuerer fra landet og flytter til Tunisia. Kristne falangister massakrerer tusener av palestinske flyktninger i leirene Sabra og Shatilla som er under israelsk kontroll.

 • 1987:

  Den første intifada bryter ut i Gaza

  Palestinerne vinner økt internasjonal forståelse for sin situasjon som undertrykt.

 • 1987:

  Sheikh Ahmed Yasin er blant initiativtagerne til opprettelsen av Hamas

  Hamas («entusiasme») er en islamistorganisasjon som ble stiftet med utspring i Det Muslimske Brorskap. Målet deres var å opprette en muslimsk stat der Israel, Gaza og Vestbredden ligger, et krav de i senere tid har gått tilbake på og uttalt at en palestinsk stat innefor grensene fra 1967 er det nye målet.

 • 1988:

  PLOs eksilparlament anerkjenner FN-resolusjon 242 og dermed Israels eksistens.

  Vedtaket åpner for diplomatisk kontakt med USA og senere med Israel.

 • 1991:

  Israel godtar for første gang å møte en palestinsk delegasjon til fredsforhandlinger

  Madrid-konferansen finner sted. Forhandlingene ledes av USA og Sovjetunionen.

 • 1993:

  Oslo-avtalen blir skrevet under

  Yasser Arafat og Yitzhak Rabin signerer avtalen, som baserer seg på gjensidig annerkjennelse og gradvis tilbaketrekk av israelske styrker fra deler av Vestbredden og Gaza som heretter skulle administreres av ny-etablerte Palestinian National Authority (PNA) i en overgangsperiode på 5 år. De mest betente temaer, som flyktningspørsmålet, Jerusalem og jødiske bosetninger ble utsatt til senere samtaler.

 • 1994:

  Den israelske terroristen Baruch Goldstein, fra bosetningen Kiryat Arba, åpner ild i Ibrahimi-moskeen i Hebron

  Han skyter rundt seg og dreper 29 palestinere mens de ber. Ytterligere 25 palestinere og 5 israelere blir drept i sammenstøtene som fulgte dagene etter. I Hebron blir Baruch Goldtein fortsatt hyllet på dagen for massakren.

 • 1995:

  Oslo 2-avtalen signeres

  Israel trekker seg tilbake fra alle store palestinske byer unntatt Hebron og Øst-Jerusalem.

 • 1996:

  Yasser Arafat velges som leder for PNA (Palestinian National Authority)

  Israelske agenter likviderer en Hamas-leder i Gaza. En serie palestinske selvmordsaksjoner følger og bidrar til at Likud-lederen Benjamin Netanyahu vinner statsministervalget i Israel.

 • 1996:

  76 palestinere drepes under opptøyer

  Opptøyene oppstod da de demonstrerte mot åpningen av en tunnell under al-Aqsa moskeen i Jerusalems gamleby. Mange palestinere mener at Israel forsøker å svekke fundamentet under moskeen for å reise et jødisk tempel på stedet.

 • 1999:

  Oslo-avtalens femårsperiode går ut

  Dette uten at Israel har fullført tilbaketrekkingen fra palestinske områder slik Israel forpliktet seg til og uten at fredsavtale foreligger.

 • 2000:

  Camp David-samtalene mellom Ehud Barak og Yasser Arafat bryter sammen

  Israel nekter blant annet å trekke seg ut fra den fruktbare Jordan-dalen, helt vest i Vestbredden.

 • 2000:

  Den andre intifada bryter ut

  Dette etter at Ariel Sharon besøker al-Aqsa moskeen og erklærer at stedet tilhører det jødiske folk.

 • 2001:

  Israelsk-palestinske samtaler i Taba (Egypt) bryter sammen på grunn av valg i Israel

  Ariel Sharon vinner valget.

 • 2002:

  Den arabiske liga holder møte i Beirut

  Israel blir lovet annerkjennelse og samarbeid innen sikkerhet fra samtlige medlemsland i bytte mot tilbaketrekning til grensene fra 1967 i tråd med resolusjon 242. Israel nekter.

 • 2002:

  Israel starter byggingen av apartheidmuren

  Når den står ferdig vil muren være 700 kilometer lang. 90% av muren bygges som et 60 meter bredt piggtrådgjerde som okkuperer palestinsk eiendom, 10% bygges som en 8 meter høy betongmur. Ifølge B’Tselem er ca 12% av muren bygget inne på palestinsk jord. Israel har også sperret Gazas innbyggere inne ved hjelp av murer og gjerder, denne konstruksjonen sto ferdig i 2005. Den internasjonale domstolen i Haag erklærer apartheid-muren for å være ulovlig

 • 2004:

  Israel trekker seg ut av Gaza-stripen

  Samtidig styrkes okkupasjonen av Vestbredden.

 • 2004:

  Yasser Arafat dør på et sykehus i Paris.

  Han gravlegges i Ramallah

 • 2005:

  Mahmoud Abbas velges som president for PNA

  Abbas er også kjent som Abu Mazen, og er en palestinsk akademiker og politiker. Var med på å opprette PLO og var en av hovedarkitektene bak Osloavtalen.

 • 2006:

  Hamas vinner valget i Gaza

  Den vestlige verden, med USA og EU, boikotter Hamas. Israel innfører blokade av Gaza, noe som får enorme humanitære følger. En FN-rapport slår fast at over 75% av befolkningen er avhengig av mat-rasjoner, og over 80% lever under fattigdomsgrensen.

 • 2007:

  Forhandlinger i Mekka mellom Hamas og Fatah i forsøk på å danne en palestinsk samlingsregjeringer

  Forsøket mislykkes

 • 2008-2009:

  Israel setter i gang bombeangrep mot Gaza, kalt Operation Cast Lead”

  Mellom 1300 og 1400 ble drept under angrepene, av de var ca 300 barn.

 • 2011:

  Israel går til angrep mot flotillaen Mavi Marmara da den seilet til Gaza for å bryte blokaden

  Flotillaen blir angrepet i internasjonalt farvann. Ni tyrkiske borgere blir drept ombord av israelske soldater.

 • 2011:

  President Obama sier i en tale at løsningen på konflikten må baseres på grensene fra 1967

  Netanyahu avviser dette raskt

 • 2012:

  Avsløringer avdekker at Israel Defence Force (IDF) har allokert 10% av Vestbredden til fremtidige jødiske bosetninger

  Det bor nå 520 000 ulovlige bosettere som koloniserer Vestbredden og Øst-Jerusalem.

 • 2012:

  Israel lanserer en ny offensiv mot Gaza, kalt “Operation Pillar of Defence”

  Hamas fyrer av ca. 1400 raketter mot sørlige Israel. For første gang siden gulf-krigen treffer en palestinsk rakett Tel Aviv. En annen treffer Jerusalem. Tilsammen over 80 sivile palestinere mister livet, 4 sivile israelere dør under de palestinske angrepene

 • 2012:

  Palestina får oppgradert status i FN

  Det som tidligere ble kalt “palestinske områder” kan heretter refereres til som Palestina i offentligheten. 138 land stemte for avgjørelsen. 41 land avstod og 9 land stemte i mot. Israel reagerer på avgjørelsen med å annonsere nye bosetninger i området E1 mellom Øst-Jerusalem og Male Adumim.

 • 2013:

  Oslo-avtalen: 20 år uten fred

  20 år etter undertegnelsen av Oslo-avtalen er fortsatt de store spørsmålene i konflikten mellom Israel og Palestina uløst. Avtalen beskrives som mislykket.

 • 2014:

  Gazakrigen "Operation Protective Edge" tar tusenvis av liv

  Israel går til ny krig mot Gaza, «Operation Protective Edge» etter en intens periode med gjentatte angrep fra bosettere mot palestinere og bortføringen av de tre israelske ungdommene ved Hebron. 2131 palestinere ble drept i krigen, av dem over 500 barn. Over 100 000 ble gjort husløse. Den israelske menneskerettighetsorg. B`Tselem melder at over 70% av de drepte var sivile.

 • 2014:

  Uroligheter i Jerusalem

  Flere usystematiske men gjentatte angrep fra palestinere mot sivile israelere i Jerusalem, og fra israelske bosettere i Øst-Jerusalem mot sivile palestinere. Blant annet blir et spedbarn drept når en bil kjører inn i en folkemengde 23.oktober.

 • 2014:

  Bølge av anerkjennelse av den palestinske staten

  Sverige blir det første landet i Vest-Europa etter Island som offisielt anerkjenner Palestina som en selvstendig stat. En bølge av andre EU-land følger så etter med mer eller mindre bindene vedtak, Storbritannia, Irland, Spania og Frankrike. Diskusjonen går også i FInland, Danmark og Norge.

 • 2015:

  Palestina blir tatt opp i den internasjonale straffedomstolen ICC

  Som en reaksjon på mislykkede fredsforhandlinger og nedtemte resolusjoner i sikkerhetsrådet om at Israel skal avslutte okkupasjonen skriver Abbas under på Roma-traktaten. 1.april blir Palestina medlem i ICC og vil prøve å få Israel dømt for krigsforbrytelser. Avgjørelsen skaper reaksjoner fra Israel

 • 2016:

  Sikkerhetsrådet med resolusjon om at bosetningene er ulovlige

  USA legger ikke ned veto i Sikkerhetsrådet mot en resolusjon som understreker at de israelske bosettingene er ulovlige etter folkeretten.