MENY

Foto: Illustrasjon: Julia Rahlff

Norge må støtte gjenoppretting av FNs spesialkomité mot apartheid.

Fellesutvalget for Palestina mener dette vil gagne en objektiv folkerettslig avklaring av situasjonen i okkupert Palestina.

Uttalelse enstemmig vedtatt på representantskapsmøte 31. oktober 2023. 

Mange menneskerettighetsorganisasjoner har definert situasjonen på Vestbredden som apartheid, blant annet på bakgrunn av forskjellig lovgivning for forskjellige folkegrupper. Som et grelt eksempel kan nevnes at palestinske barn kan holdes i såkalt administrativ forvaring, dvs. fengslet uten å være anklaget for noe, mens jødiske barn nyter den samme rettsikkerhet som vi er vant til i Norge. Den norske regjeringen har ikke villet ta stilling til spørsmålet om apartheid. Vi mener at det derfor vil være naturlig at Norge støtter en gjenopprettelse av spesialkomitéen mot apartheid. Dette vil gagne en objektiv folkerettslig avklaring av situasjonen i okkupert Palestina.

Fellesutvalget for Palestina er en paraplyorganisasjon for 33 organisasjoner som til sammen representerer om lag 400 000 medlemmer.

Relaterte saker

Innspill til partiprogrammene
18.04.2024

Krasnik tar feil om Fellesutvalget
17.04.2024

Innspillsmøte med Sosialistisk Venstreparti
11.04.2024