MENY

Foto: Kirsti Næss

Vi vil halde fram å reise til Palestina

Israel prøver å kriminalisere solidaritet med palestinarane gjennom å hindre innreise til Palestina, men vi vil halde fram med å reise.

Fortsatt solidaritet og reiser til Palestina

Uttalelse frå årsmøtet til Fellesutvalget for Palestina 10. februar 2018

Israel har trappet opp kampen mot den internasjonale BDS-bevegelsen (boikott, deinvesteringer og sanksjoner). Målet er å kue den internasjonale solidariteten med palestinerne og hindre vitner til israelske folkeretts- og menneskerettighetsbrudd. Stadig flere personer nektes innreise til Palestina på grunn av deres engasjement mot den israelske okkupasjonen. I januar 2018 publiserte Israel en svarteliste med 20 organisasjoner. Fremtredende aktivister og styremedlemmer i disse organisasjonen vil, ifølge israelske myndigheter, nektes innreise til Israel og dermed også Palestina. Palestinakomiteen i Norge står på denne listen. Også The European Coordination of Committees and Associations for Palestina, hvor Fellesutvalget for Palestina er medlem, står på listen.

Fellesutvalget for Palestina mener at Israels innreisenekt er en urettmessig kriminalisering av solidaritet med palestinerne, et angrep på ytringsfriheten og et forsøk på å ytterligere isolere palestinerne fra omverden. Med denne politikken prøver Israel å skremme folk fra å engasjere seg for saken ved å straffe enkeltindividene. Når Israel tyr til ekstreme virkemidler i sin kamp mot palestinerne og vår solidaritet med dem krever det mer av oss. FuP vil aldri gi opp kampen for palestinernes grunnleggende rettigheter og vil fortsette å oppfordre til og arrangere reiser til Palestina.

Fellesutvalget for Palestina inviterer andre organisasjoner til å være med og opprette et reisefond slik at enkeltpersoner som blir nektet innreise til Palestina ikke bærer all den økonomiske risikoen personlig.

Fellesutvalget for Palestina krever at norske myndigheter fordømmer Israels innreisenekt og legger press på Israel for at de skal avvikle denne praksisen.

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024