MENY

Foto: Julia Rahlff

Krasnik tar feil om Fellesutvalget

Fellesutvalget for Palestina (FuP) tilbakeviser påstandene fra Martin Krasnik om at vi ikke tar avstand fra palestinsk terror. FuP er helt klar på fordømmelse av palestinsk terror, og mener at Hamas har begått krigsforbrytelser og at israelske sivile gisler må løslates.

I det norske forordet til boka En smak bro over undergangen skriver Krasnik: På Fellesutvalgets hjemmeside virker det som man er mot «alle angrep på sivile», men en gjennomgang av konflikten viser bare israelske angrep, overgrep og avvisning av fredsforslag. Ikke et eneste ord om palestinsk terror.

Vi stiller oss undrende til Krasniks lesning av vår hjemmeside. I pressemeldingen vi publiserte to dager etter terrorangrepet 7. oktober, står det: «Vi tar sterk avstand fra alle angrep som rammer sivile israelere og palestinere. Angrep på sivile er brudd på folkeretten og kan aldri forsvares. De brutale terrorangrepene fra Hamas vil gjøre situasjonen verre for både israelere og palestinere.» I neste artikkel, 13. oktober, fordømmer vi krigsforbrytelser uavhengig av hvem som begår dem, og skriver «Krigsforbrytelser kan ikke forsvares med at motparten også har begått krigsforbrytelser. Israel må slutte å bombe Gaza og Hamas må slutte å sende raketter mot Israel.» I uttalelsen fra Fellesutvalgets representantskapet, publisert 1. november, står det bl.a.: «Men lidelsene til det palestinske folket kan ikke rett­ferdig­gjøre angrepene fra Hamas.» Videre at Hamas «bryter folkeretten når de sender raketter mot israelsk sivilbefolkning, og holder sivile som gisler».

I oversikten over pågående folkerettsbrudd publisert 26. oktober skrev vi bl.a. dette: «Hamas’ voldelige angrep på og kidnapping av sivile israelere er forbudt i henhold til den fjerde Genèvekonvensjonen og tilleggsprotokollen til Genèvekonvensjonene av 12-08-1949. Disse slår fast at sivile ikke er lovlige mål og må beskyttes i krig.»

På nettsiden vår har vi også en kort historisk tidslinje som nevner både israelske angrep mot palestinerne og palestinske angrep mot israelere. Blant de sistnevnte nevner vi Fatah sine første militære angrep mot Israel i 1965, den første og den andre intifadaen, samt Hamas-angrep mot Israel i 2012 og 2021 med drapstall på israelske sivile og militære. Den nevner også tallet på sivile og militære israelere drept i tilknytning til «Den store returmarsjen» i 2018.

Vi var blant arrangørene av markeringen «Hele landet for fred i Gaza» 16. desember 2023, hvor en av tre paroler var: «Frigi sivile gisler og vilkårlig fengslede.»

Vårt arbeid er forankret i menneskerettighetene og folkeretten, noe som framkommer tydelig i vår politiske plattform (vedtatt på landsmøte i februar 2023), hvor vi skriver at «palestinske væpnede grupper bryter også folkeretten når de angriper sivile.»

Vi håper Krasnik vil lese hjemmesiden vår på nytt, og legge merke seg dette:

Politisk plattform
https://palestina.no/politisk-platform/

Uttalelser
9.10.23: https://palestina.no/fordommer-terror/

13.10.23: https://palestina.no/gaza-gar-fra-krise-til-katastrofe/

1.11.23:https://palestina.no/stopp-krig-og-folkerettsbrudd-i-israel-og-palestina/

29.2.24: https://palestina.no/stopp-krigen-stopp-blokaden/

Hele landet for fred i Gaza

https://www.facebook.com/events/766114392003270/?ref=newsfeed

Tidslinje
https://palestina.no/tidslinje/

Relaterte saker

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024

Høringsinnspill Statens Pensjonsfond 2024
02.05.2024