MENY

Foto: Julia Rahlff

Kva seier folkeretten om Israels behandling av palestinerane?

Palestina.no lanserer ny seksjon om folkerett.

På nettsidene våre kan du no finne ein heilt ny seksjon som tek for seg nokon av dei folkerettslige prinsippa som Israel bryt i si behandling av palestinerane og okkupasjonen av Palestina.

Det står i formålsparagrafen til Fellesutvalget for Palestina at organisasjonen vil «arbeide for at Norge oppfyller sin forpliktelse til å respektere og sikre respekt for folkeretten, og bidra til at palestinerne får oppfylt sine menneskerettigheter». Difor det viktig for organisasjonen å få fram kva som er gjeldande folkerett på området og kvifor det er så viktig at Israel må rette seg etter desse prinsippa.

Under menyen øverst til høgre finn du Folkerett. Der er det ein oversikt over kva internasjonale konvensjonar, resolusjonar og erklæringar som gjeld om:
Palestinske flyktningar
Kollektiv straff
Annektering
Israelske busettingar
Muren
Palestinarar i israelske fengsel
Palestinske barn i israelske militære fengsler

Det er og linker til relevante artiklar og oversikter frå menneskerettsorganisasjonar som arbeider med Palestina og Israel.

Gjer deg kjend med den nye seksjonen ved å trykke her. 

Relaterte saker

Hele Oslo for fred i Gaza
16.12.2023

Norge må støtte gjenoppretting av FNs spesialkomité mot apartheid.
01.11.2023

Stopp krig og folkerettsbrudd i Israel og Palestina
01.11.2023