MENY

Foto: Marius Arnesen

Kollektiv avstraffelse

Kollektiv avstraffelse er forbudt etter:

Avbildet: Ødelagte hus i Gaza, 12. april 2009. Foto: Marius Arnesen

Geneve-konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid, Konvensjon IV (1949)

Artikkel 33:
Ingen beskyttet person kan straffes for en forseelse som han ikke selv har begått. Kollektiv straff og enhver form for trusler eller terror er forbudt. Plyndring er forbudt. Represalier overfor beskyttede personer og deres eiendom er forbudt.

 

Tilleggsprotokoll til Genève-konvensjonene av 12-08-1949 hva angår beskyttelse av ofre for internasjonale væpnede konflikter (Protokoll I)

Artikkel 75:
(2) Følgende handlinger er og skal fortsatt være forbudt til enhver tid og på ethvert sted, enten de er begått av sivile eller militære representanter:
(d) kollektive avstraffelser

Relaterte saker

Pågående folkerettsbrudd
26.10.2023

Gjenopprett FNs spesialkomité mot apartheid
07.09.2023

Muren
14.12.2022