MENY

Gjenopprett FNs spesialkomité mot apartheid

FNs 78. generalforsamling er i gang og Fellesutvalget oppfordrer til å gjenopprette FNs spesialkomité mot apartheid.

FNs 78. generalforsamling er i gang, og som ett av FNs medlemsland er Norge til stede. Generalforsamlingen diskuterer verdens største utfordringer og vedtar FNs politikk. Alle land er representert og har én stemme hver. Derfor er det viktig at Norge tar en aktiv rolle for å sette palestinernes situasjon på dagsorden.

Under apartheidregimet i Sør-Afrika, oppretta FNs generalforsamling en spesialkomité mot apartheid. Denne komiteen var avgjørende for å avdekke apartheidlovgivning som gjorde at folkeretten kunne brukes til å forfølge og straffe forbrytelser mot menneskeheten. Systematisk arbeid mot diskrimineringspolitikken var helt avgjørende for apartheidregimets fall.

Derfor er det nå svært viktig at FNs generalforsamling gjenoppretter spesialkomiteen mot apartheid slik at det kan kan startes systematisk arbeid mot apartheidpolitikk i dag. Den palestinske anti-apartheidbevegelsen har tatt initiativ til å en underskriftskampanje som oppfordrer FNs generalforsamling til å gjøre nettopp dette. Stadig flere menneskerettighets- og sivilsamfunnsorganisasjoner tar til orde for at situasjonen i Palestina er  apartheid. Palestinerne og israelerne behandles helt ulikt på bakgrunn av etnisitet og den palestinske befolkningen utsettes stadig for nye menneskerettighetsbrudd.

Verdenssamfunnet må gå sammen om å oppfordre FNs generalforsamling til å gjenopprette spesialkomiteen mot apartheid. Fellesutvalget for Palestina har signert brevet og oppfordrer andre organisasjoner til å gjøre det samme.

 

Relaterte saker

Pågående folkerettsbrudd
26.10.2023

Muren
14.12.2022

Israelske bosettinger
14.12.2022