MENY

Foto: Bilde: Bjoertvedt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Nei til norske våpen og våpendeler i Gaza

Mer enn 35.000 døde, mer enn 85. 000 skadde, minst 1,7 millioner av i alt vel 2 millioner innbyggere er internt fordrevet i eget land, over halvparten av alle hus er blitt helt eller delvis ødelagt. Alt som resultat av en intens bruk av enorme mengder ulike typer våpen – også norskproduserte våpen og våpendeler?

Fellesutvalget for Palestina (FUP) mener dette er et svært betimelig spørsmål å stille, og besvare. Debatten de siste månedene har vært preget av påstand mot påstand. Både våre to største våpenprodusenter og våpeneksportører som Kongsberg Gruppen og Nammo, og vår egen regjering var i utgangspunktet krystallklare i sine uttalelser: Det er ikke solgt våpen fra Norge til Israel. Vi har et lovverk som forbyr slik handel, og dette lovverket blir lojalt etterlevd.

Debatten har samtidig blitt mer nyansert fordi både våpenprodusentene sjøl og regjeringen nå etter hvert vedgår at en ikke kan se bort ifra at norskproduserte våpenkomponenter inngår i våpen og annet krigsmateriell brukt av Israel i Gaza-krigen. Bevisene er blitt for mange til at en lenger kan benekte. F.eks. viser bilder og videoer fra Gaza israelske soldater som bruker våpenet M72, en panservernrakett, produsert av Nammo. Informasjonsdirektør Thorstein Korsvold i Nammo bekrefter overfor Finansavisen 16. november i fjor at det bare er to steder i verden hvor M72 produseres i dag: på Nammos fabrikk på Raufoss, og på Nammos fabrikk i Mesa, Arizona. Et annet eksempel er at norskprodusert rakettdrivstoff fra Chemring Nobel brukes i Hellfire-missilene som Israel bruker i bombingen av Gaza, noe som er bekreftet av Chemring Nobel selv (VG 20. november 2023). Et tredje eksempel, Statseide Kongsberg Defence & Aerospace er blant ni norske selskaper som leverer deler til de superavanserte F-35-jagerflyene. Alle Israels F-35-kampfly har skrogdeler som Kongsberg Defence & Aerospace har produsert og solgt til den amerikanske våpengiganten Lockheed Martin. Det opplyser Lockheed Martin til FriFagbevegelse (13. desember 2023).

På spørsmål fra stortingsrepresentanter og journalister forsikrer statsråder og statssekretærer at det ikke er våpen produsert i Norge som eksporteres til Israel, og de skal heller ikke re-eksporteres av andre, som f.eks. USA. Samtidig understrekes det gjerne at Nammos datterselskap i USA leverer til amerikanske kunder innenfor det regelverket som gjelder i USA, og ikke i Norge. Videre innrømmet statsråd Bart Eide i Stortingets spørretime 8.november i fjor at «det vil være norske komponenter i utenlandske våpen – siden vi deltar aktivt i internasjonal våpenproduksjon og har en ganske stor våpenindustri – som kan ende opp i Israel. Men da er det etter vår mening ikke norske våpen, for der er det regler for hva som utgjør et norsk våpen».

FUP registrerer derfor at det synes i dag å være en omforent oppfatning om at til tross for det norske forbudet mot å eksportere våpen til Israel, så brukes norske våpen/våpenkomponenter og annet krigsmateriell av Israel i Gaza. Dette skjer fordi Norge kan eksportere våpen til Nato-allierte, som en del av forsvarspakta. Vi gjør dette uten å kreve garanti for at dette materiellet ikke videre-eksporteres til Israel, selv om vi vet at nettopp det skjer. Det skjer også fordi våpen og våpendeler produsert av norske selskap kan sendes til land i krig, hvis de er produsert i et annet land som f.eks. USA. Nammos produksjonsanlegg i USA er underlagt amerikanske, ikke norske, eksportregler. USA har ikke restriksjoner på å selge til Israel. Det aller meste av krigsmateriellet som Israel i dag importerer, og dermed nå bruker til å spre død og fortvilelse i Gaza, kommer nettopp fra USA.

Er dette bare slik en må regne med, egentlig noe vi ikke kan gjøre noe med? Er dette den pris vi må betale for å være en stor våpeneksportør? De forsvarspolitiske fordelene for Norge som nasjon er større enn «ulempene» av at våpen og våpendeler uunngåelig blir brukt, i krig, Ikke bare til øvelsesbruk og oppfylling av våpenlagre?

Fellesutvalget for Palestina sier nei. Det samme gjør mange organisasjoner, som LO, Norsk Folkehjelp, Fagforbundet, Changemaker og Redd Barna m.fl., og politiske partier som Rødt, SV og MDG. Her er det et hull i lovverket som må tettes. I tillegg, både norske selskaper og staten som hovedeier i blant annet Nammo, har et selvstendig ansvar for å sikre at deres virksomhet også i utlandet, ikke bidrar til brudd på internasjonal humanitærrett.

Den politisk plattform til FUP fra 11. februar 2023 har like stor gyldighet i dag, ett år etter: «Det norske våpeneksportregelverket er for svakt. Norge må derfor innføre en våpenembargo av Israel som inkluderer alle typer våpenmateriell og salg fra norske selskaper i utlandet, samt innføre sluttbrukererklæring.»

Finnes det en kime til håp? Kanskje. En nederlandsk dom setter en foreløpig stopper for salg av F-35-jagerflydeler fra Nederland til Israel. Den kan påvirke Norge. Både norske våpenprodusenter og myndigheter sier de skal studere dommen (FriFagbevegelse 15.desember i fjor). 26. januar i år kom den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag med sin foreløpige kjennelse i Sør-Afrikas sak mot Israel om folkemord. Vi har fått lovnader fra en statssekretær om å vurdere eventuelle konsekvenser for Norge av domstolens kjennelse (FriFagbevegelse 2.februar).

Imens fortsetter krigen, også med norske våpen/våpendeler.

Aksel Hagen
Styremedlem FuP

Relaterte saker

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024

Høringsinnspill Statens Pensjonsfond 2024
02.05.2024