MENY

Sterk Palestinastøtte på LO-kongressen

LO-kongressen vedtok en sterk støtte til Palestina, med klare krav til norske myndigheter. Les hele uttalelsen, samt appellen fra den palestinske LO-lederen

Bilde: Lederen for palestinsk LO hilser kongressen

LOs uttalelse om Palestina

Situasjonen i de palestinske områdene har forverret seg kraftig de siste årene. Okkupasjonen og undertrykkingen av palestinerne eskalerer. Dialog og resolusjoner har hatt liten effekt. Blokaden av Gaza, den folkerettsstridige muren og utbyggingen av ulovlige bosettinger fører til oppsplitting av Palestina og hindrer palestinsk selvstyre og selvstendighet. Bosettingene brer seg. De såkalte «fredsforhandlingene» er døde. Israel har nylig (2021) terrorstemplet og kriminalisert internasjonalt anerkjente palestinske menneskerettighets- og rettighetsorganisasjoner i forsøk på å stoppe dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd. Verdenssamfunnet står stille når det gjelder undertrykkingen av palestinerne. Tostatsløsningen som ble lagt til grunn bl.a. for «Oslo-avtalene» i 1994 har blitt stadig vanskeligere å se hvordan man kan realisere og flere rapporter har det siste året dokumentert «apartheid» i det som i praksis begynner å likne på en ettstatsløsning. Okkupasjonen og undertrykkingen av palestinerne kan ikke ses på som kun en stillestående og fastlåst okkupasjon/anneksjon, men må sees som en brennende dagsaktuell og eskalerende undertrykking av et folk. LOs tydelige stemme trengs mer enn noensinne.

LO krever at Israel avslutter okkupasjonen og annekteringen av palestinsk land, og opphever blokaden av Gaza. LO ber norske myndigheter om å støtte en demokratisk tostatsløsning og å anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967. Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid. Den norske regjering bør aktivt jobbe for reelle fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne, og reelle fredsforhandlinger forutsetter at både PA og Hamas er inkludert som parter. LO krever at de palestinske flyktningenes rett til retur etterleves i tråd med FNs resolusjon 194. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har startet etterforskning av krigsforbrytelser begått etter 2014 på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gazastripen. Den norske regjeringa må legge press på Israels nye koalisjonsregjering om å respektere ICCs avgjørelse. Israel må behandle alle som lever på israelsk jord som likeverdige med de samme rettigheter.

LO går mot at Israel har terrorstemplet og kriminalisert internasjonalt anerkjente palestinske menneskerettighets- og rettighetsorganisasjoner i forsøk på å stoppe dokumentasjon på menneskerettighetsbrudd. Norske myndigheter må kreve at Israel umiddelbart fjerner terrorstemplingen, og slutter å anvende trusler og trakassering, inkludert vilkårlig kriminalisering og undertrykkelse av palestinske organisasjoner.

LO krever at norske myndigheter og norsk næringsliv styrker etterlevelsen av folkeretten i konfliktområder, også okkuperte områder. Statens pensjonsfond og norske selskaper må avstå fra all handel og investeringer i selskaper som har eller bidrar til aktiviteter på okkupert område. Oljefondet og andre finansielle institusjoner må etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter som fastsetter et forhøyet aktsomhetskrav i konfliktområder og trekke sine investeringer ut fra selskaper som bidrar til opprettholdelse av bosettingene og er en del av okkupasjonsøkonomien.

Spørsmål om boikott og effekten av sanksjoner har fått fornyet aktualitet med sanksjonene verden har innført mot Russland etter at krigen mot Ukraina startet. Vi må ta med oss lærdommen fra sanksjonene mot apartheidstaten Sør-Afrika på 80- og 90-tallet, hvor vi så utfordringer med generelle sanksjoner, men relativ suksess med kombinasjonen av målrettede sanksjoner og internt press fra sterke organisasjoner og fagbevegelsen spesielt. Vi må øke det internasjonale presset mot Israel med en kombinasjon av strategiske pressmidler og krav om fredsforhandlinger og dialog.

LO mener at vi må jobbe for en vid våpenembargo mot Israel og at vi i tråd med FN-Resolusjon 2334 må innføre et lovforbud mot handel med varer og tjenester fra ulovlige bosettinger. Vi oppfordrer norske myndigheter til å sikre at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 følges opp med målrettede tiltak og sanksjoner som svar på Israels brudd på internasjonal lov og manglende etterlevelse av FN-resolusjoner. LO støtter også en internasjonal boikott av Israel.

Det er viktig at Norge aktivt jobber for at personer mistenkt for apartheidforbrytelser granskes, straffeforfølges, og at ofre for menneskerettighetsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten må få full erstatning. LO krever at den norske regjeringen fremmer krav om FN-granskning av Israels apartheidforbrytelser slik at staten Israel holdes ansvarlig. Den norske regjeringa må ta en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gazakrigene. Norge og norske oljeselskaper må, med dagens uavklarte og omstridte grenser for sokkel og havområder, ikke delta i samarbeid med Israel som har som formål å utvinne olje og gass i uavklarte eller omstridte områder.

Sist, men ikke minst må norske myndigheter og LO med våre partnere gjør alt vi kan for å styrke de palestinske demokratiske, organiserte kreftene i sivilsamfunnet med sikte på å styrke demokratiutvikling i det palestinske samfunn.

Appell fra lederen for palestinsk LO

Da Shaher Sa’ad, generalsekretær i PGFTU, hilste kongressen ved åpningen, trakk han bl.a. fram prosjektet «Don’t buy into occupation» som kartlegger europeiske finansinstitusjoners investeringer i virksomheter som er involvert i ulovlige israelske bosettinger på Vestbredden. Hans oppfordring av klar:

-Norges oljefond er dessverre en av de største investorene i okkupasjonen. Jeg håper LOs arbeid kan bidra til å endre på det.

Han trakk også sammenligningen med Ukraina:

-Ukraina ble invadert av en fremmed makt, en invasjon som er fordømt av verdenssamfunnet. Palestina har også vært utsatt for en lignende okkupasjon. Verdenssamfunnet har valgt å støtte ukrainerne, mens palestinernes tragedie har blitt glemt. Hvis verdenssamfunnet ikke praktiserer en lik håndheving av folkeretten i like situasjoner, vil vi miste respekten for folkeretten.

Ha ba tilslutt kongressen om å fordømme okkupasjonen, trekke tilbake og boikotte investeringer som bidrar til å opprettholde de ulovlige bosettingene på palestinsk jord. Og lovet at PGFTU, på tross av utfordringene, vil fortsette å arbeide for palestinske arbeideres rettigheter.

 

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024