MENY

Foto: Aurora Nome

Norge i FN må kreve handlingsplan for palestinske barn i israelsk fangenskap

LO, Fagforbundet, Norsk Folkehjelp og Fellesutvalget for Palestina overleverte 2. mai et brev til utenriksministeren om at Norge i Sikkerhetsrådet må kreve handlingsplan for palestinske barn i israelsk fangenskap.

Dette sa Fellesutvalgets styreleder Kirsti Næss ved overleveringen:

På vegne av 33 norske organisasjoner, som representerer over en million medlemmer, ber vi om at Norge i Sikkerhetsrådet tar initiativ til at det opprettes en Action Plan overfor Israel – for sterkere oppfølging av anbefalingene fra FN-kontoret Children And Armed Conflict. Anbefalingene dreier seg bl.a. om noe så elementært (i hvert fall for oss) som å opprettholde barne­rettslige standarder, stoppe alle former for mishandling av anholdte barn, og å stoppe forsøk på å rekruttere dem som informanter.

Av palestinske barn som blir arrestert blir over halvparten transportert bort liggende på gulvet i et militært kjøretøy, over 90 % med bind for øynene. Det er ikke sånn vi behandler 22. juli-terroristen engang.  Nesten 90 % av barna blir presset til å skrive under tilståelsesdokument på hebraisk, som de ikke forstår. – Og det er mye, mye mer. I tillegg til at dette er klare brudd både på Folkeretten (for det er en okkupert befolkning) og på barnekonvensjonen, er det jo også oppskriften på å skape hat mot jødiske israelere.

Det er ikke lett å få Israel til å gjøre det Norge og det internasjonale samfunnet ber om, som å stoppe bosettingene, oppheve blokaden av Gaza, rive muren og avslutte okkupasjonen. Det vi ber om her utfordrer ikke noen av de grunnleggende problemene, men det er noe vi tror kan lykkes – det er derfor vi gjør det. Og fordi det er viktig for de palestinske barna det gjelder.

Bilde, fra venstre: Ingunn Eriksen (Fagforbundet), David Bergan (Norsk Folkehjelp), Svend Morten Voldsrud (Fagforbundet), Gunn Jorid Roset (UD), Kirsti Næss (Fellesutvalget) og Kathrine Fauske (LO). Foto: Aurora Nome

BAKGRUNN

FN har et eget kontor for barn i væpnede konflikter. De lager hvert år en rapport (som utgis av FNs generalsekretær) som beskriver situasjonen i konfliktområder og kommer med anbefalinger. HER er den delen i rapporten fra 2021 som om omhandler Israel og Palestina. Disse årlige anbefalingene har ikke blitt fulgt. Som et forsøk på å ansvarliggjøre partene kan Sikkerhetsrådet ta initiativ til en handlingsplan som skal forplikte partene. Det er dette vi ber om at Norge foreslår til i Sikkerhetsrådet.

BREVET

Til Utenriksminister Anniken Huitfeldt

Til Seksjon for humanitære spørsmål i UD

Norge i Sikkerhetsrådet og muligheten for å opprette en «Action Plan» for Israel og Palestina gjennom FNs kontor «Children and Armed Conflict»(CAAC)

De årlige rapportene, laget av FNs kontor for barn i væpnede konflikter (CAAC) og utgitt av generalsekretæren, viser at behandlingen av palestinske barn i israelsk fangenskap bryter med internasjonale konvensjoner. Rapportene, nå sist fra juni 2021, gir tydelige anbefalinger som dessverre ikke blir fulgt. På denne bakgrunn ber vi, de undertegnende organisasjonene, om at Norge i sikkerhetsrådet tar initiativ til at det det etableres en «Action Plan» for sterkere oppfølging av den siste rapportens anbefalinger til Israel som inkluderer:

Med vennlig hilsen

Arbeidernes ungdomsfylking (AUF)

BDS Norge

EL & IT Forbundet

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Fellesutvalget for Palestina

Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor Oslo / Akershus

Industri Energi

KFUK-KFUM Global

Landsorganisasjonen (LO)

LO i Asker og Bærum

LO i Oslo

Nablusforeningen i Stavanger

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Oslo og Akershus (NNN OA)

Norges Kommunistiske Parti (NKP)

Norges Kristelige Studentforbund (NKSF)

Norsk Folkehjelp

Norsk Jernbaneforbund

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Grafiske Fagforening

Oslo Senterungdom

Palestinakomiteen i Norge

Rødt

Rød Ungdom (RU)

Sabeel Kairos

Ship to Gaza Norway

Sosialistisk Ungdom

Sosialistisk Venstreparti (SV)

TeoLOgene

Vennskap Jeriko Lærdal

Vennskapsforeningen Nes-Jayyous

Vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehem

Kontaktperson:
Kirsti Næss, styreleder i Fellesutvalget for Palestina, fup@palestina.no tlf.:  95249530

Relaterte saker

Nei til norske våpen og våpendeler i Gaza
26.06.2024

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024