MENY

Israel presses til å gi palestinerne kontroll over C-områdene

Fra flere kanter presses nå Israel til å gi palestinerne økt kontroll over C-områdene på Vestbredden, områder palestinere ifølge Osloavtalen skulle kontrollere. I forrige uke var det Israels siviladministrasjon på Vestbredden som selv sto for forslaget.

Israel har vurdert å overføre kontrollen over 10 000 kvm land til palestinerne. Dette er snakk om områder som etter Osloavtalen går under kategorien C, som utgjør over 60% av Vestbredden og kontrolleres av Israel.

Forslaget, som kom fra den israelske siviladministrasjonen på Vestbredden etter at John Kerry hadde vært på besøk i området, og var ment som et forsøk på en byttehandel med PA for å få de til å øke deres innsats mot terrorangrep mot israelere. Forslaget møtte stor motstand i Israel og ble sett på som en belønning av palestinernes seneste angrep på israelere.

“The last thing you need to do in the face of a terror wave is to give them gestures,” Bennett said (Utdanningsminister fra partiet «Jødisk Hjem» red anm.). “Why does the American approach always have to be accompanied with gifts to the side that is murdering us?”

Les mer om A- , B- og C-områdene i vårt innlegg på Dagsavisen Nye Meninger: Freden som uteble – C-områder til besvær.


Nye takter fra Brende

Dette er allikevel et spennende forslag, og noe Børge Brende tidligere har nevnt at Norge arbeider for. Det var i mai i år at Børge Brende for første gang nevnte C-områdene som et forhandlingskort og pressmiddel som kan brukes ovenfor Israel. Dette sa Børge Brende i debatten om anerkjennelse av Palestina i Stortinget 28.mai 2015:

Som leder av giverlandsgruppen må vi også gå inn i mange krevende saker mellom Israel og Palestina, spørsmål som f.eks. palestinernes rett til å utøve næringsvirksomhet og sikre sitt grunnlag for arbeidsplasser fremover gjennom å kunne utnytte også område C på Vestbredden, som utgjør et stort, stort område hvor det er svært store begrensninger på palestinsk aktivitet, om de i det hele tatt kan gjennomføre aktivitet. Dette er noe som jeg har samtaler med den israelske statsminister, finansminister og viseutenriksminister om, og som vi har brakt inn i AHLC, og som vi skal forfølge til høsten.

Vil bety mye for palestinsk økonomi

I 2013 skrev palestinske selvstyremyndigheter følgende rapport om utnyttelse av C-områdene til Giverlandsgruppa. Der står det blant annet:
 A prosperous, sovereign and independent Palestine requires international support to allow us to capitalize on progress achieved to date and help us reach the full potential of development in those parts of Palestine currently categorized as “Area C”, including East Jerusalem. Our aspiration has been to establish a sovereign and viable State of Palestine on the 1967 border, which is impossible without full access to that 64% of the West Bank that remains under full and direct Israeli military control, the so-called “Area C”. “Area C” is an integral part of the State of Palestine, the backbone of the Palestinian economy, and true sovereignty thrives or dies with control over it.

 

Palestinske myndigheter peker på flere viktige faktorer som en slik utnyttelse av C-områdene ville måtte innebære, blant annet:

Rapporten sier også noe om hvor mye palestinerne kunne tjent på en slik utnyttelse av C-områdene, spesielt innenfor jordbruk og turisme. Mulighetene for inntekter fra  jordbruksproduksjon i område C alene estimeres til 2,25 mrd dollar årlig og vil potensielt være er hjørnestein i palestinsk økonomi. Det samme kan sies om turisme, der inntektene fra turisme bare rundt Dødehavet alene ifølge en rapport fra Verdensbanken kunne utgjort så mye som 126 USD årlig.

Les vår kronikk i Dagsavisen fra 1.juli 2015: Palestinsk ABC

Fellesutvalget for Palestina kommer til å følge opp UD på denne saken i månedene fremover.

Relaterte saker

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024

Vi søker daglig leder! 
17.01.2024