MENY

Foto: Egil Brandsøy/Industri Energi.

Fellesutvalget får
kr 120 000 fra
Industri Energi

Avtale om årlig støtte fornyet

Bilde: Forbundsleder Frode Alfheim og styreleder Kirsti Næss.
Foto: Egil Brandsøy/Industri Energi.

 

Industri Energi har siden stiftelsen i 2006 støttet Fellesutvalget og andre solidaritetsorganisasjoner med faste årlige bevilgninger, i tillegg til medlemskontingenten. Industri Energi er et forbund som markerer seg med et sterkt internasjonalt engasjement, og 3% av medlemskontingenten brukes på internasjonal solidaritet. 3. mai fikk vi besøk av forbundsleder Frode Alfheim, arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime som har ansvar for Internasjonal solidaritet, internasjonale rådgiver Amalie Hilde Tofte og kommunikasjonsrådgiver Egil Brandsøy. Fra Fellesutvalget møtte styreleder Kirsti Næss, og styremedlemmene Aurora Nome og Andreas Saaghus. Avtalen som gjelder for 4 år ble undertegnet, samtidig som vi informerte vi om situasjonen i Palestina, og om Fellesutvalgets arbeid.

I tillegg til Fellesutvalget har Industri Energi undertegnet tilsvarende avtaler med Nei til Atomvåpen, Latin-Amerika gruppene, Støttekomiteen for Vest-Sahara, Fellesrådet for Afrika og Publish What You Pay – Norge.

Arthur Svensson prisen

Industri Energis internasjonale engasjement kommer også til uttrykk gjennom Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter, oppkalt etter den tidligere lederen i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund. Hovedformålet med prisen er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt. Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.  I år går prisen til det liberiske fagforbundet for helsearbeidere NAHWUL (National Health Workers Union of Liberia) og dets leder, George Poe Williams. De får prisen for sin kamp for grunnleggende arbeidstakerrettigheter for en arbeidstakergruppe som har vært særlig utsatt under de alvorlige pandemiene som har rammet Liberia de siste årene. Prisen er på kr 500.000 og vil bli utdelt 15. juni.

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024