MENY

Vil du sitte i arbeidsutvalet i Fellesutvalget?

I februar skal vi velge nytt arbeidsutval i Fellesutvalget for Palestina. Er du interessert i å vere med?

9. februar er det årsmøte i Fellesutvalget for Palestina kor det også vert vald representantskap og arbeidsutval for den komande årsmøteperioden.

Er du interessert i å sitte i arbeidsutvalet?

Saman med leiar i organisasjonen, som arbeider fulltid i lønna stilling, er arbeidsutvalet med å utforme politikk og kampanjar, gjere mediearbeid, arrangere opne møter og konferanse, jobbe politisk mot utanriksdepartementet og Stortinget, arrangere studietur til Palestina og mykje anna gøy. I tillegg til styrearbeidet er det mykje sosialt i arbeidsutvalet og det er ein gjeng med engasjerte og flinke folk som saman er med å drive arbeidet vårt framover.

Om du vil sitte i arbeidsutvalet må du enten vere medlem i ein av medlemsorganisasjonane våre, sjå oversikt her, eller støttemedlem i Fellesutvalget for Palestina.

I vedtektene til Fellesutvalget for Palestina står det følgande om arbeidsutvalet:

§ 4.2 Arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget er ansvarlig for driften av Fellesutvalget for Palestina, skal representere organisasjonen og følge opp handlingsplanen.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og inntil fire AU-medlemmer. Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når halvparten av AUs medlemmer er tilstede. Arbeidsutvalgets medlemmer er representanter for medlemsorganisasjonene eller er personlige støttemedlemmer. Redaktøren og sekretariatet kan møte på arbeidsutvalgsmøtene med tale- og forslagsrett. Arbeidsutvalget kan suppleres av representantskapet hvis noen av AUs medlemmer trekker seg.

Dersom du er interessert i å høyre meir om arbeidsutvalet, ta kontakt med ein av medlemmene i valkomiteen på epost:
Ingeborg Moa, ingeborg.moa@gmail.com
Ingrid Stolpestad, ingridstolpestad@gmail.com
Baard Thorkildsen, baard@thorkildssen.com

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024