MENY

Foto: Ahmed Abu Hameeda

Vi søker prosjektmedarbeider

Er du interessert i Palestina og menneskerettar og vil arbeide for Fellesutvalget for Palestina i haust? Vi har ledig stilling ute no. NB! Kort søknadsfrist.

Fellesutvalget for Palestina (FuP) er ein paraplyorganisasjon for norske organisasjonar som støtter palestinerane si sak, og har for tida 31 medlemsorganisasjonar
FuP driv informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid for å spre engasjement og kunnskap til enkeltpersonar, organisasjonar, opinionen og styresmaktene i Norge om det palestinske folket sin situasjon under okkupasjon og deira rettar etter folkeretten.

 

No er vi på jakt etter ein prosjektmedarbeider til eit engasjement hausten 2022.

 

Prosjektmedarbeideren skal i hovedsak jobbe med to ting:

1. Å arrangere årets Palestinakonferanse og andre opne møter
2. Kommunikasjons- og kampanjearbeid knytt til nettsider, sosiale media og andre informasjonskanalar

Nokre andre arbeidsoppgåver vil kunne bli lagt til stillinga.

 

Vi ser etter nokon som:

Om du ikkje har alt vi etterspør kan du likevel vere aktuell for stillinga.

 

Vi kan tilby:

Send ein kort søknad og CV til fup@palestina.no seinast måndag 27. juni. 

Søknadar vert vurdert fortløpande.

Dersom du har spørsmål ring dagleg leiar Tora Systad Tyssen på 47 33 44 43.

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024