MENY

Foto: Annikken Nygård

Utenriksministeren må ta ansvar!

Trondheimskonferansen ber utenriksministeren forsvare norske statsborgere og det norske sivilsamfunnet.

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2019. Konferansen samlet 630 tillitsvalgte fra hele landet.

Trondheimskonferansen krever at regjeringen

Trondheimskonferansen oppfordrer fagorganiserte til å

Til tross for alvorlige og gjentatte brudd på folkeretten, nekter regjeringen å innføre sank­sjoner mot Israel. Israel får gå straffefri selv om FN-resolusjoner brytes, og blokaden av Gaza­stripen og koloniseringen av palestinsk land fortsetter. Den nye firepartiregjeringen er tvert imot enig om å «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, tur­isme ogkulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en frede­lig utvikling i Midtøsten». Med et slikt utsagn undergraver reg­jeringen respekten for folkeretten og humanitærretten, og bidrar til å opprettholde Israels apartheid- og okkupasjonspolitikk.

Norsk fagbevegelse har lange tradisjoner for sitt solidaritetsarbeid med det palestinske folk­et. I 2017 strammet Israel inn sin innreisepraksis ved at personer og organisasjoner som opp­fordrer til BDS (boikott, desinvesteringer og sanksjoner av Israel) skal nektes innreise. Denne formen for inn­reisenekt isolerer Palestina ytterligere, og hindrer dialog og samarbeid med palestinerne. Innreisenekten er samtidig et angrep på ytrings- og organisasjonsfriheten. Også den norske uten­riksministeren uttaler at det er ikke i tråd med norsk politikk å støtte organi­sasjoner som har boikott som sitt hovedformål.

Israels koordinerte og aggressive kampanje for å kneble all motstand mot okkupasjonen og apart­heidpolitikken, retter seg også mot arbeidet og omdømmet til norske solidaritets- og humanitære organisasjoner. Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og Palestinakomiteen i Norge er blant organisasjoner som er utsatte for dette.

Den siste tiden har Israel begått alvorlige menneskerettighetsbrudd og overgrep mot norske stats­borgere. Det norske og internasjonale mannskapet på båten Kårstein som seilte under norsk flagg, ble utsatt for grov vold av israelske militære da de bordet båten i internasjonalt farvann. En norsk menneskerettighetsaktivist ble skutt to ganger av israelske soldater. Angrepene på norske borgere skjedde utenfor israelsk territorium.

I stedet for at regjeringen kommer med kraftige protester og kritikk, nøyer den seg med å be israelske myndigheter om en forklaring og lar slik Israels angrep på det sivile samfunnet passere.

Vi krever at regjeringen tar avstand fra Israels angrep på menneskerettighetsorganisasjoner og -aktivister, og kriminalisering av BDS-bevegelsen. Regjeringen må nå stille Israel til ansvar for sine grove brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Hvis ikke nå, når?

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024