MENY

Utenriksministeren må ta ansvar!

Trondheimskonferansen ber utenriksministeren forsvare norske statsborgere og det norske sivilsamfunnet.

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2019. Konferansen samlet 630 tillitsvalgte fra hele landet.

Trondheimskonferansen krever at regjeringen

Trondheimskonferansen oppfordrer fagorganiserte til å

Til tross for alvorlige og gjentatte brudd på folkeretten, nekter regjeringen å innføre sank­sjoner mot Israel. Israel får gå straffefri selv om FN-resolusjoner brytes, og blokaden av Gaza­stripen og koloniseringen av palestinsk land fortsetter. Den nye firepartiregjeringen er tvert imot enig om å «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, tur­isme ogkulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en frede­lig utvikling i Midtøsten». Med et slikt utsagn undergraver reg­jeringen respekten for folkeretten og humanitærretten, og bidrar til å opprettholde Israels apartheid- og okkupasjonspolitikk.

Norsk fagbevegelse har lange tradisjoner for sitt solidaritetsarbeid med det palestinske folk­et. I 2017 strammet Israel inn sin innreisepraksis ved at personer og organisasjoner som opp­fordrer til BDS (boikott, desinvesteringer og sanksjoner av Israel) skal nektes innreise. Denne formen for inn­reisenekt isolerer Palestina ytterligere, og hindrer dialog og samarbeid med palestinerne. Innreisenekten er samtidig et angrep på ytrings- og organisasjonsfriheten. Også den norske uten­riksministeren uttaler at det er ikke i tråd med norsk politikk å støtte organi­sasjoner som har boikott som sitt hovedformål.

Israels koordinerte og aggressive kampanje for å kneble all motstand mot okkupasjonen og apart­heidpolitikken, retter seg også mot arbeidet og omdømmet til norske solidaritets- og humanitære organisasjoner. Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og Palestinakomiteen i Norge er blant organisasjoner som er utsatte for dette.

Den siste tiden har Israel begått alvorlige menneskerettighetsbrudd og overgrep mot norske stats­borgere. Det norske og internasjonale mannskapet på båten Kårstein som seilte under norsk flagg, ble utsatt for grov vold av israelske militære da de bordet båten i internasjonalt farvann. En norsk menneskerettighetsaktivist ble skutt to ganger av israelske soldater. Angrepene på norske borgere skjedde utenfor israelsk territorium.

I stedet for at regjeringen kommer med kraftige protester og kritikk, nøyer den seg med å be israelske myndigheter om en forklaring og lar slik Israels angrep på det sivile samfunnet passere.

Vi krever at regjeringen tar avstand fra Israels angrep på menneskerettighetsorganisasjoner og -aktivister, og kriminalisering av BDS-bevegelsen. Regjeringen må nå stille Israel til ansvar for sine grove brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Hvis ikke nå, når?

Relaterte saker

Sterk medlemsvekst i Fellesutvalget for Palestina
30.06.2022

Vi søker prosjektmedarbeider
20.06.2022

Staten skal overholde sine folkerettslige forpliktelser i offentlige anskaffelser
12.03.2021