MENY

Foto: Annikken Nygård

Trumps kapitulasjonsplan for Palestina

Fellesutvalget for Palestina mener at en rettferdig fredsplan må bygge på menneskerettighetene og folkeretten.

Uttalelse vedtatt på årsmøte i Fellesutvalget for Palestina 8. februar 2020. 

 

Trumps kapitulasjonsplan for Palestina

Den 28. januar i år lanserte Donald Trump, med Benjamin Netanyahu ved sin side, det som raskt skulle bli kjent som «the deal of the century». I følge Trump vil avtalen sikre fred i Midtøsten. I realiteten har de lagt fram en plan for palestinsk kapitulasjon.

Planen legitimerer Israels ulovlige koloniserings- og anneksjonspolitikk. De ulovlige bosetningene på Vestbredden vil etter planen bli annektert. Det samme vil skje med Jordandalen, som er palestinernes kornkammer. I realiteten vil palestinerne hverken ha kontroll over egne grenser, luftrom eller vannressurser i de områdene de sitter igjen med.

Partene må selv avgjøre om Trumps plan er hensiktsmessig for å komme fram til en forhandlet tostatsløsning, sa utenriksminister Søreide. Palestinerne har gitt sitt svar. De sier høyt og tydelig nei til å kapitulere. Trumps plan er fullstendig forkastet. Selvstyremyndighetene er klare i sin avvisning. Palestinerne i de okkuperte områdene og i flyktningeleirene marsjerer i protest.

En fredsavtale må bygge på menneskerettighetene og folkeretten. Israel må rette seg etter FN-resolusjon 194, som etablerer de palestinske flyktningenes rett til å vende hjem, FN-resolusjon 262, som ber om tilbaketrekning av væpnede israelske styrker i de okkuperte områdene, FN-resolusjon 338, som oppfordrer til våpenhvile og fredsforhandlinger mellom partene, og FN-resolusjon 2334, som understreker hvordan de israelske bosettingene er i strid med folkeretten.

 

Fellesutvalget for Palestina krever at:

Relaterte saker

Innspill til partiprogrammene
18.04.2024

Krasnik tar feil om Fellesutvalget
17.04.2024

Innspillsmøte med Sosialistisk Venstreparti
11.04.2024