MENY

Foto: Annikken Nygård

Trondheimskonferansen krever at norske bånd til Israel må brytes

626 tillitsvalgte fra hele landet med sterk oppfordring til at norske myndigheter, institusjoner og fagforeninger må reagere sterkere på Israels folkerettsbrudd.

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 27. – 29. januar 2017. Konferansen samlet 626 tillitsvalgte fra hele landet.

2017 – et symboltungt år for Israels folkerettsstridige okkupasjons- og apartheidpolitikk overfor det palestinske folket. Norske bånd til Israel må brytes.

Trondheimskonferansen 2017 krever:

Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagbevegelsens organisasjoner til: 

I 2017 er det 50 år Israel okkuperte Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen. I 2017 er det 7o år siden FN stemte fram delingsplanen for Palestina, det er 10 år siden Israel iverksatte blokaden av Gazastripen, og Balfour-erklæringen er 100 år.

Israel er en okkupant- og apartheidstat som gjentatte ganger bryter folkeretten, menneskerettene og flere av FN-konvensjonene. Til tross for internasjonale fordømmelser, fortsetter Israel ufortrødent å utvide bosettingene på okkuperte Palestina, fordrive palestinerne fra sine hjem, og fengsle barn og ungdom uten lov og dom. Etter utdrivelsen av palestinerne, er det fortsatt fem millioner palestinske flyktninger i Midtøsten som venter på å få komme hjem, mens 1,9 millioner på Gazastripen lever i verdens største fengsel. Det palestinske folket behandles som pariakaste på alle livets områder fra grunnleggende menneskerettigheter som rett til vann, mat og sikkerhet til utdanning, helsevesen, transport, bevegelsesfrihet og ytringsfrihet, men mest av alt sin frihet. 

Israelsk apartheid rammer palestinske arbeidere. Etter den israelske okkupasjonen preges Palestina av fattigdom og høy arbeidsløshet. Dette fører til at palestinske arbeidere har få andre valg enn å jobbe i de ulovlige israelske koloniene eller i Israel.

Fengsling og drap har alltid vært et våpen for å kolonisere Palestina og for å kvele all motstand og sosialt opprør. Under Israels undertrykkelsesregime er fagforeningsledere, bønder, fiskere, lærere, journalister, helsearbeidere, flyktninger arrestert og satt i fengsel. Over 800 000 palestinere har vært fengslet siden 1967. I dag sitter 7 000 politiske fanger i israelske fengsler, 720 sitter uten lov og dom, og 4oo er barn (flere under 16 år). 

Samtidig som Israel fortsetter koloniseringen av palestinsk land og blankt avviser fredssamtaler, knytter Norge og Israel tettere bånd. På nyåret signerte utenriksminister Børge Brende og statsminister Benjamin Netanyahu en felles erklæring om samarbeid mellom norske og israelske forsknings- og innovasjonsmiljøer. Erklæringen er ifølge regjeringen et uttrykk for å styrke Norges bilaterale forhold til Israel. Også Forsvaret har planer om å sende kadetter fra Sjøkrigsskolen på studietur til Israel. 

Når et land bryter internasjonale regler gjennom okkupasjon og brudd på folkeretten, må det få konsekvenser. Å styrke en okkupant med økt samarbeid, er å styrke undertrykkelsen av det palestinske folket.

Resten av uttalelsene fra Trondheimskonferansen kan du lese her. 

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024