MENY

Trondheimskonferansen: Boikott Israel, støtt BDS!

Trondheimskonferansen 2018 krev at LO følger opp kongressvedtaket om økonomisk, kulturell og akademisk boikott.

Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” som vart arrangert av LO i Trondheim 26. – 28. januar 2018 samla 622 tillitsvalgte fra hele landet. De vedtok følgende resolusjon om Palestina:

Boikott Israel, støtt BDS-kampanjen!

Det den internasjonale BDS-bevegelsen har oppnådd er en seier for solidariteten. Hvis ord ikke skal være uten betydning, må LO-kongressens vedtak følges av handling.

Begrunnelse:

LO-kongressen 2017 vedtok å arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Det må følges opp.

Vi er alle kjent med situasjonen i Palestina, gjennom rapporter i media den siste tida: Trumps støtte til Jerusalem som israelsk hovedstad, og tilbaketrekning av økonomiske midler til flyktningeorganisasjonen UNRWA, til arrestasjonen av den 16-årige fredsaktivisten Ahed Tamimi, og konkrete planer om å annektere bosettingene rundt Jerusalem. Israel øker farta på koloniseringa og det internasjonale samfunnet reagerer ikke med sanksjoner for å protestere mot Israels overgrep. Derimot snakker både norske og andre myndigheter stadig om dialog og fredsforhandlinger.

Siden dialog og resolusjoner ikke greier å sette en stopper for Israels folkerettsbrudd, må vi bruke andre virkemidler. BDS (Boikott, De-investeringer, Sanksjoner) er et sterkt virkemiddel, som nytter. BDS er folkets solidaritet.

BDS er et verktøy for å legge økonomisk og politisk press på Israel for at de skal rette seg etter folkeretten. Den har sitt opphav i det palestinske sivilsamfunnet og støttes av hele den palestinske fagbevegelsen. Reaksjonen på kampanjen fra Israel og deres støttespillere viser at den er effektiv. Israel driver intens lobbyvirksomhet over hele verden for å kneble de som støtter kampanjen. Siste utspill er innreiseforbudet til Israel for 20 sentrale organisasjoner hvor av Palestinakomiteen så langt er den eneste norske. Alle som reiser til Palestina må reise via Israel eller Jordan og Israel kontrollerer alle grenser. Israels målsetting er å bryte kontakten mellom solidaritetsorganisasjonene og det palestinske samfunnet. Israel har lykkes med å gjøre Gaza til verdens største fengsel. Skal de lykkes med å gjøre det samme på Vestbredden?

BDS nytter! For ideer, tips og råd om hva som kan gjøres, se https://bdsmovement.net/

Relaterte saker

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024

Vi søker daglig leder! 
17.01.2024