MENY

Trondheimskonferansen 2016 fordømmer israelsk apartheid

Israelsk apartheid rammer palestinske arbeideres rettigheter, konstaterte Trondheimskonferansen i uttalelse.

29.-31.januar 2016 var over 500 representanter fra fagbevegelsen samlet til Trondheimskonferansen. En av uttalelsene som ble vedtatt på konferansen  var «Israelsk apartheid rammer palestinske arbeideres rettigheter», en kraftfull uttalelse som speiler engasjementet for det palestinske folkets kamp for sine rettigheter i norsk fagbevegelse.

Uttalelse vedtatt på Trondheimskonferansen 2016:


Israel er mer enn en okkupasjonsmakt. Israel er en kolonialistisk stat som fører en rasistisk politikk overfor palestinerne. En del av Israels apartheidpolitikk er å utnytte palestinsk arbeidskraft, mens den ennå er tilgjengelig. Palestinerne blir behandlet som uvelkomne gjester i det sionistene anser som sitt historiske hjemland. Dette inkluderer de okkuperte områdene. Så lenge palestinerne holder ut som «gjester», blir deres arbeidskraft utnyttet av det israelske apartheidsystemet. Deres arbeidsrettigheter blir brutt.

Norsk fagbevegelse må fordømme Israels behandling av palestinske arbeidere og kreve handling av den norske regjeringa.

Etter snart 50 år under israelsk okkupasjon preges Palestina av fattigdom og høy arbeidsløshet. Dette fører til at palestinske arbeidere har få andre valg enn å jobbe i de ulovlige israelske koloniene eller i Israel. Men de som får okkupasjonsmaktas tillatelse til å utføre disse jobbene, får langt dårligere betalt enn sine israelske kolleger. Arbeidstillatelsene fører dessuten til disiplinering av arbeiderne. Den som opponerer mot ledelsen eller prøver å organisere arbeiderne, mister tillatelsen og dermed automatisk arbeidet. For å komme til Israel fra de okkuperte områdene må de palestinske arbeiderne stå timer i kø for sikkerhetssjekk. De palestinske arbeiderne er fullstendig underlagt okkupasjonsmaktas regime og har store problemer med å organisere seg. De er fratatt retten til å skaffe seg et levebrød og et anstendig liv.

Mens situasjonen på bakken i Palestina og Israel preges av ustabilitet og desperasjon, er løsningen til Norge å øse penger inn i palestinsk statsbygging. Dermed bidrar vi til å administrere den israelske okkupasjon. Våre penger gjør at Israel kan fortsette sin stadige ekspansjon og kolonisering av Vestbredden. Regjeringen må nå ta innover seg at det er ikke mangel på penger til de palestinske selvstyremyndighetene, men mangel på handlinger som kan presse okkupanten til å endre sin politikk.

Norsk fagbevegelse må vise solidaritet i praksis ved å:

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024