MENY

Tre krav til ny regjering

Uttalelse vedtatt på årsmøte i Fellesutvalget for Palestina 13. februar 2013.

Høstens valg vil bety mye for Norge når det gjelder Palestina og Israel. De ulike regjeringsalternativene og partiene har ulik politikk på området, og det er derfor i FuPs interesse å sette palestinaspørsmålet høyt på dagsorden fram mot valget.

FuP krever at den norske regjering etter valget i 2013 setter et tydelig fokus på den israelske okkupasjonen av Palestina.

FuP krever at tre konkrete tiltak iverksettes:

FuP kommer fram mot valget til å jobbe for at disse punktene blir satt på dagsorden, og oppfordre folk til å stemme på de partiene som vil jobbe for disse prioriteringene.

 

 

 

Relaterte saker

FN om barn i væpnet konflikt
14.07.2022

Sterk Palestinastøtte på LO-kongressen
05.06.2022

Fellesutvalget får
kr 120 000 fra
Industri Energi

25.05.2022