MENY

Tid for anerkjennelse!

Uttalelse vedtatt på FuPs årsmøte 15.februar 2015.

Fellesutvalget for Palestina og organisasjonens medlemmer mener at tiden er inne for at Norge må anerkjenne Palestina som en selvstendig stat med grenser fra før 1967.

Etter sammenbruddet av de siste fredssamtalene, krigen i Gaza, og en stadige bosettingsutbyggingen er de politiske utsiktene for fremforhandlet fred og etablering av en bærekraftig palestinsk stat dårligere enn på lenge. I praksis lever folk i området i en enstatsrealitet med ulike rettigheter for ulikt folk, der palestinerne i dag har minimalt med selvråderett over tildelte områder.

Hovedhinderet for opprettelsen av den palestinske staten er Israels ulovlige okkupasjon og skrittvise annektering av palestinsk land. En slutt på den israelske okkupasjonen er derfor en forutsetning for å etablere en levedyktig palestinsk stat. Fellesutvalget for Palestina tror likevel at en anerkjennelse i denne prosessen vil bidra å utjevne maktbalansen rundt forhandlingsbordet. Å anerkjenne Palestina som en egen selvstendig stat vil være en uttalt støtte til en eventuell ny fredsprosess, basert på forhandlinger og FN-sporet.
Et FN-medlemskap kan bidra som en stabiliserende faktor for palestinerne. Palestina blir med en anerkjennelse nærmere likestilt Israel, de vil i større grad møte de samme forpliktelser, ansvar og ha samme status. I tillegg har FN og det internasjonale samfunnet for øvrig et særskilt ansvar for de statsløse palestinerne.

Palestinerne har gjennom Osloprosessen og i senere statsbygging vist at grunnlaget for en palestinsk stat er tilstede. Palestinerne har ventet på det riktige tidspunktet for å opprette en selvstendig stat i for mange år allerede. Norge bør støtte alle palestinske fremstøt for å øke sin status i internasjonale foraer. For hver dag som går gjør fakta på bakken at statsopprettelsen blir mindre og mindre realistisk. Tidspunktet er nå inne for å anerkjenne Palestina.

Island anerkjente Palestina allerede i 2011. Nå har det gått en ny bølge av anerkjennelse over Europa, der blant annet Sverige, Storbritannia, Irland, Portugal, Spania og Frankrike har kommet med mer eller mindre bindende vedtak om anerkjennelse. 135 land anerkjenner i dag Palestina som en selvstendig stat og Norge er nå en del av et pinlig mindretall som ikke har tatt steget og anerkjent Palestina. Vårens avstemning i Stortinget er derfor en god mulighet til å vise norsk støtte til en fredelig løsning på konflikten mellom Israel og Palestina. Fellesutvalget for Palestina oppfordrer derfor Stortinget til å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat.

 

Relaterte saker

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024

Vi søker daglig leder! 
17.01.2024

Gjenopprett FNs spesialkomité mot apartheid
07.09.2023