MENY

Foto: Marcin Monko

Stopp volden mot palestinske barn

Norge i FN må arbeide for at det opprettes handlingsplan for Israel for å motvirke grove folkerettsbrudd mot barn i væpnet konflikt.

Åpent brev til utenriksminister Huitfeldt og utviklingsminister Tvinnereim

På vegne av 38 norske organisasjoner, som representerer over en million medlemmer, ber vi om at Norge i FN arbeider for at det opprettes handlingsplan for Israel for å motvirke grove folkerettsbrudd mot barn i væpnet konflikt.

I forbindelse med den årlige rapporten fra FN-kontoret for barn i væpnet konflikt (Children and Armed Conflict, CAAC) som er ventet i sommer, listefører generalsekretæren stater og væpnede grupper som det deretter kan opprettes handlingsplan for. I fjorårets rapport (og sammendrag) som omhandler 2021 plasseres Israel og Palestina blant verstingene når det gjelder drap og lemlestelse sammen med Afghanistan, Syria og Jemen. Når det gjelder angrep på skoler og sykehus står de sammen med Mali, Afghanistan og Kongo. Og når det gjelder å nekte humanitær tilgang, sammen med Mali, Yemen, Den sentralafrikanske republikk og Irak. Israel skiller seg fra de andre verstingene, både statlige og ikke-statlige, ved at det er en sterk stat, som kan utøve kontroll hvis ønskelig.

Ser en nærmere på tallene for Israel og Palestina kommer det fram at det i hovedsak er israelske styrker som har begått folkerettsbrudd, altså en statlig aktør. Israelske styrker har drept 78 barn, mens palestinske væpnede grupper har drept 9 barn. Når det gjelder lemlestede barn har israelske styrker stått for 982 tilfeller, bosettere 28 og palestinske væpnede grupper 48. Angrep på skoler og sykehus toppes også av israelske styrker med 128, mens palestinske væpnede grupper har stått for 6.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner, deriblant Human Right Watch (HRW) har kritisert at Israel ikke har blitt listeført. HRW skriver at israelske sikkerhetsstyrker har drept og lemlestet flere barn enn noen andre væpnede styrker eller grupper som er nevnt i rapporten. De mener derfor at FNs generalsekretær opererer med doble standarder når det gjelder hvem som blir ført opp på listen. Norges FN-ambassadør Mona Juul sa i sitt innlegg i Sikkerhetsrådet da fjorårets rapport ble lagt fram, at alle må måles opp mot de samme transparente standardene. Inkludert gjennom å settes på og tas av listen. Dette var et viktig signal fra Norge som vi håper vil følges opp i forkant av neste framlegging.

5.–6. juni skal Norge være vertskap for en internasjonal konferanse for å beskytte barn rammet av væpnet konflikt. Konferansen holdes i forkant av FNs rapport som oppsummerer 2022. Alle barn er like umistelige, og alle folkerettsbrudd mot barn må fordømmes. Det er viktig for legitimiteten til FNs arbeid mot grove folkerettsbrudd mot barn i væpnet konflikt, at en stat som er i toppen av volds-statistikken også listeføres, slik at en handlingsplan kan opprettes. Vi ber Norge bidra til at konferansen støtter opp under dette viktige prinsippet.

Arbeidernes ungdomsfylking, BDS Norge, EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, Fellesutvalget for Palestina, Forsvar folkeretten, Handel og Kontor i Norge, Handel og Kontor Oslo/Akershus, Industri Energi, KFUK-KFUM Global, Landsorganisasjonen i Norge, LO i Asker og Bærum, LO i Oslo, Nablusforeningen i Stavanger, Norsk Folkehjelp, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Oslo og Akershus, Norges Kommunistiske Parti , Norges Kristelige Studentforbund, Norsk Jernbaneforbund, Oslo Bygningsarbeiderforening, Oslo Grafiske Fagforening, Palestinakomiteen i Norge, PIM – Kampanjen palestinske barn i israelske militære fengsler, Rødt, Rød Ungdom, Sabeel Kairos Norge, Senterungdommen, Ship to Gaza Norway, Skolenes Landsforbund Oslo fylkeslag, Sosialistisk Ungdom, Sosialistisk Venstreparti, TeoLOgene, Unionen fagforening, Vennskap Jeriko-Lærdal, Vennskap Hamar-Khan Younis, Vennskapsforeningen Nes-Jayyous, Vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehem

Relaterte saker

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024

Høringsinnspill Statens Pensjonsfond 2024
02.05.2024