MENY

Foto: Kirsti Næss

Sterk medlemsvekst i Fellesutvalget for Palestina

Et halvt år inn i 2022 har syv nye organisasjoner søkt, og fått, medlemsskap i Fellesutvalget for Palestina.

Det betyr at det totale antallet medlemsorganisasjoner i Fellesutvalget nå er 31.

En av organisasjonene som nylig har meldt seg inn er Unionen fagforening, som ligger under Fellesforbundet. Der sier leder Jorge Alex Dahl at foreningen og flere av deres tillitsvalgte har et sterkt engasjement for palestinernes kamp for et fritt Palestina.

– Vi er aktive i styrene til Palestinakomiteen i Bergen, Palestinabutikken Handala, Norsk Folkehjelp og LO, som alle har et sterkt palestinaengasjement. Vi var også aktivt med for å få Ship to Gazas båt klar til seiling fra Bergen i 2018, forteller Dahl.

Ifølge ham er det å bli å bli medlem i Fellesutvalget for Palestina en måte å få ytterligere inspirasjon til arbeidet i en tid hvor palestinere på Vestbredden og i Gaza blir utsatt for stadig flere og mer alvorlige overgrep og menneskerettighetsbrudd fra israelsk side.

Han fremhever også verdien av å arbeide sammen.

– Frafagforeningsarbeidet vet vi også at vi er sterkere som en samlet front enn hver for oss.

Solidaritet med palestinske kristne

En annen ny medlemsorganisasjon er Sabeel Kairos Norge. Leder Gro Wernø forteller at Sabeel Kairos Norge har som formål å støtte palestinske kristne og særlig de palestinske frigjøringsteologiske bevegelsene Sabeel og Kairos Palestine.

– Disse organisasjonene står for en klar og uttalt kritikk av staten Israels okkupasjons – og apartheidpoltikk. Vi ser det derfor som naturlig at vi som deres støttespillere er med i en større solidaritets-sammenheng her i Norge, sier Wernø om medlemsskapet i Fellesutvalget.

I tillegg til Unionen fagforening og Sabeel Kairos Norge er de nye medlemsorganisasjonenee Nablusforeningen i Stavanger, Vennskapsforeningen Sarpsborg-Betlehem, Vennskap Lærdal-Jeriko, Vennskapsforeningen Nes-Jayyous og Vennskap Hamar-Khan Younis.

Økende solidaritet med Palestina

Styreleder i Fellesutvalget, Kirsti Næss, gleder seg over medlemsøkningen.

– Vi er veldig glade for alle de nye medlemsorganisasjonene. Det hjelper oss å spre informasjon om palestinernes situasjon til flere og ikke minst til forskjellige miljøer. Breddne vi nå har i medlemsorganisasjoner vil også være til stor hjelp når vi skal utforme politikk og aktivitet framover, sier hun.

Næss mener økningen i medlemsorganisasjoner er et uttrykk for at solidariteten med det palestinske folket er økende i Norge.

– Når en får sannferdig informasjon om situasjonen, må jo støtte til palestinernes rettigheter bli resultatet.

Oversikt over de 31 medlemsorganisasjonene i Fellesutvalget for Palestina finner du her. 

Ifølge Fellesutvalget for Palestinas vedtekter kan «solidaritetsorganisasjoner, fagforeninger, partier og andre organisasjoner som støtter Fellesutvalget for Palestinas målsetninger (….) tilslutte seg. Medlemskap må godkjennes av representantskapet eller landsmøtet med to tredjedels flertall.»

Målsetninger viser her til Fellesutvalgets formål i vedtektene som sier at «Fellesutvalget for Palestina sin hovedoppgave er å initiere og ha en rådgivende rolle i solidaritetsarbeidet blant organisasjoner i Norge som støtter det palestinske folk. FuP skal være en pådriver og støttespiller for medlemsorganisasjonenes solidaritetsarbeid med Palestina».

Gjeldende politisk plattform finner du her.

Vil din organisasjon, forbund, klubb, forening eller parti høre mer om det å være medlem i Fellesutvalget for Palestina? Ta kontakt på fup@palestina.no eller telefon 47 33 44 43.

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024