MENY

Solidaritetsmarkering for Palestina

Over 200 mennesker møtte opp foran den israelske ambassaden i solidaritet med det palestinske folket, og for å vise avsky mot Israels angrep på sivilbefolkningen de siste ukene, og den militære storoffensiven som nå er satt i gang mot Gaza.

Markeringen ble initiert av Fellesutvalget og Palestinakomiteen, og 24 organisasjoner tilsluttet seg. Parolen var: Jerusalem brenner! Sanksjoner Israel nå!

Se hele markeringen her!

Relaterte saker

Voldsom økning i drap på palestinere før giverlandsmøte for Palestina (AHLC)
23.09.2022

FN om barn i væpnet konflikt
22.09.2022

The international community must condemn Israel’s terror-listing of organizations
24.08.2022