MENY

Foto: Kirsti Næss

Reagerer på forslag om våpeneksport til Israel

Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge reagerer på naiviteten til norske politikere og Israel-venner. 

NRK skriver idag på sine nettsider om Trygve Brekke fra norsk-israelsk Handelskammer som ønsker å åpne opp for restriksjonene på eksport av militært materiell til Israel. Jørund Rytman, Stortingsrepresentant for FrP støtter forslaget, og uttaler at han er positiv til å liberalisere det og spesielt overfor Israel som er et vestlig og demokratisk land vi burde støtte. – Jeg ser mange paradokser når jeg ser hvilke land vi får lov å eksportere til, men ikke Israel, sier Rytman og nevner blant andre Saudi-Arabia.

Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge reagerer på naiviteten til norske politikere og Israelvenner.

– Vi er nysgjerrige på hva som har endret seg som tilsier at eksport av forsvarsmateriell til Israel nå burde være greit, sier Anna Lund Bjørnsen i Fellesutvalget for Palestina. – Er det den siste Gazakrigen i 2014 de refererer til hvor over 500 barn ble drept? Israel er en brutal militærmakt som gjennomfører en ulovlig okkupasjon av palestinske områder. Ved å selge militært materiell til Israel vil vi velge side for okkupanten, og våre våpen vil bidra til å bryte internasjonal lov og drepe sivile palestinere, sier Bjørnsen.

Leder i Palestinakomiteen i Norge, Kathrine Jensen reagerer på Stortingsrepresentant Rytmans holdning til våpeneksport:

– Det er helt uakseptabelt å åpne for å liberalisere norsk våpeneksport og på den måten utvide muligheten for at Norge bidrar til krigsforbrytelser og brudd på folkeretten. Vi mener tvert om at flere land, deriblant  Saudi-Arabia også må omfattes av et eksportforbud. Norsk regelverk må også skjerpes for å hindre at våpendeler og våpen havner i disse landene via tredjeparter som USA og andre NATO-allierte, sier Jensen.

– Israel er en stat som bygger kolonier på okkupert land, foretar utenomrettslige henrettelser, fengsler barn, benytter kollektive avstraffelser og forskjellsbehandler befolkningen på etnisk og religiøst grunnlag, stikk i strid med demokratiske prinsipper, og fortjener ingen støtte, avslutter Jensen.

Israel fikk i forrige uke hard kritikk fra USAs ambassadør i Israel Dan Shapiro for å utøve doble standarder og ulike lover for palestinere og israelere – et utspill som har skapt stor debatt i Israel og USA.

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024