MENY

Foto: Jbdodane

Palestina blir medlem i ICC 1.april 2015 – hva nå?

President Abbas har søkt om medlemsskap i ICC, den internasjonale straffedomstolen og gjør det nå mulig å få Israel dømt for krigsforbrytelser.

Som medlem i ICC går det nå an å få Israel dømt for sine krigsforbrytelser. Om dette noen gang vil skje er et åpent spørsmål, skriver Amira Howeidy i Al Ahram Weekly. Er det en ting både palestinerne og israelerne har vært enige om denne uken er i beskrivelsen av Abbas sin handling som desperat.

Den 1.april kommer Palestina til å bli medlem i ICC, den internasjonale straffedomstolen. Dette blir kanskje den største utfordringen for ICC så langt, og som kommer til å teste deres relevans for internasjonal rettferdighet, når den lengst varende okkupasjonen i verdens historie står for tur. Tidligere i ICCs historie har de kun behandlet mindre politiske konflikter som omhandler afrikanske borgerkriger og interne konflikter. Den har tidligere blitt kritisert for å fokusere for mye på Afrika sør for Sahara og oversett mer kontroversielle konflikter som i Midtøsten.

Palestina har tidligere ikke kunnet skrive under Roma-traktene da de ikke offisielt var anerkjent som en stat. Men etter at FN i 2012 tok opp Palestina som observatørstat i FN har de fått denne muligheten. Abbas har allikevel ventet helt til 2015 med å levere denne søknaden, til tross for den pågående okkupasjonen og to kriger mto Gaza på den korte tiden. Presset fra både Israel og USA har vært stort, og de har frarådet han å skrive under da de mener det vil skade potensielle fredsforhandlinger.

 

Pressmiddel
Abbas håpte frem til nå på at trusselen om å søke ICC-medlemsskap kunne være et pressmiddel i seg selv ovenfor partene til å akseptere en endelig avtale om å avslutte okkupasjonen og opprette en palestinsk stat. Da dette ikke fungerte leverte Jordan på vegne av Palestina en resolusjon til FNs sikkerhetsråd i desember der det ble forslått at Israel skulle trekke seg ut fra de okkuparte områdene innen 2017. Denne ble nedstem av USA og Australia. Bare 48 timer senere leverte Abbas underskrev Abbas Romatraktaten.

Reaksjonene fra USA og Israel har ikke latt vente på seg.


Israel straffer Palestina for ICC-søknad, hva gjør Børge Brende?

Israel holder enda igjen nesten 1 milliard kroner i skattepenger som landet har krevd inn på vegne av palestinerne. Dette som straff for Palestinas søknad om ICC-medlemskap.

Hvorfor ikke Børge Brende reagerer på den kollektive avstraffelsen av palestinerne er uklart.
Pål Yasin Ezzari som også er Stortingsvara for SV stilte i desember spørsmål til Børge Brende om «Norge vil vurdere tiltak som kan gjøre partene i fredsforhandlinger mellom Israel og Palestina mer likestilte, eventuelt hvilke tiltak?».

I svaret skriver Børge Brende blant annet:

«Norge støtter også at palestinerne har representasjon i alle internasjonale fora hvor dette er viktig for å styrke deres sak internasjonalt. Sammen med et flertall europeiske land stemte Norge i 2012 for en oppgradert status for Palestina i FNs generalforsamling og oppgraderte samtidig palestinernes representasjon i Norge. Norge stemmer hvert år for en rekke resolusjoner i ulike FN-organer som bidrar til å styrke palestinerne og oppmuntre dem til videre forhandlinger.»

Hvorfor Børge Brende tillater Israel og straffe palestinerne når de har tatt et steg de har blitt oppmuntret til å ta av det internasjonale samfunnet er kritikkverdig.

Nå må USA og Israel ta en ny vurdering på hva som er i dere interesse. Begge ønsker å beholde PA og sikkerhetssamarbeidet de har. Det betyr at enhver straff av PA må unngå å true PAs eksistens som vil stille Israel til ansvar for de økonomiske og sikkerhetsmessige oppgavene som PA tar seg av med hjelp fra vestlig og norsk bistand.

 

Jubel i Palestina, usikkerhet blant eksperter
Det palestinske sivilsamfunn har lenge evntet på at Abbas skulle søke medlemsskap i ICC. Avgjørelsen er derfor meget godt motatt.

Dette betyr midlertidig ikke at Israels vil bli dømt for sine forbrytelser.

Flere forskere mener at det kan bli vanskelig for palestinerne å få Israel dømt, både pga manglende beviser samt det faktum at Palestina selv kan bli dømt. I en artikkel fra august om Gazakrigen i sommer tar blant andre forsker Cecilie Hellestveit til orde  for at lite tyder på krigsforbrytelser.  Noen uttaler at de tror Israels overgrep mot palestinerne er for politiske til at ICC kommer til å mene noe om de.

Advokaten Raju Sourani fra Gaza mener at Palestinas medlemsskap i ICC kommer til å bety mye:
«Hvis Palestinas medlemsskap i ICC ikke hadde betydd noen ting, og Israel ikke er bekymret i det hele tatt, hvorfor denne hysterien og trusslene mot den palestinske ledelsen?», spør Sourani, en Gazabasert advokat og direktør for the Palestinian Centre for Human Rights. Ifølge Sourani er både bosettingene, muren og blokaden om bombingen av Gaza krigsforbrytelser og kollektiv avstraffelse som Israel risikerer å bli dømt for.
Også Palestinas FN-ambassadør, Riyad Mansour er positiv: – Bosettingene på Vestbredden er en krigsforbrytelse som har pågått i 46 år. Vi håper at Den internasjonale straffedomstolen vil sørge for at de skyldige blir straffet, sier han til Aftenposten.

Han sier at beslutningen om å signere alle traktatene og avtalene er et resultat av at fredsforhandlingene ikke har ført frem.

– I 20 år har vi forsøkt forhandlinger. Vi mener nå at denne metoden har hatt negative konsekvenser for oss. Antallet bosettere har økt. Øst-Jerusalem ble avskåret fra de andre palestinske områdene. En mur er blitt bygget opp. Gazas befolkning lever med en blokade. Ting gikk fra ille til verre. Det ga ingen mening å fortsette med forhandlinger, sier FN-ambassadøren.

Israel reagerer
Israel reagerer med å gå hardt ut for å stanse finansieringen av ICC med lobbyarbeid ovenfor Tyskland, Canada, Australia og Japan. – Denne institusjonen representerer ingen. Det er en politisk institusjon, hevder Lieberman.

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024