MENY

Foto: Kirsti Næss

På sporet av krigsprofitt

26 organisasjoner står bak oppropet som krever at den norske staten ikke skal inngå kontrakter med selskaper som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i Palestina.

Disse organisasjonene står bak oppropet: Arbeidernes ungdomsfylking (AUF), BDS Norge, EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), Fellesutvalget for Palestina, Handel og Kontor i Norge, Handel og Kontor Oslo/Akershus, KFUK-KFUM Global, LO i Oslo, Norsk Folkehjelp, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Oslo og Akershus (NNN OA), Norges Kommunistiske Parti (NKP), Norges Kristelige Studentforbund (NKSF), Norsk Jernbaneforbund, Oslo Grafiske Fagforening, Oslo Senterungdom, Palestinakomiteen i Norge, Rødt, Rød Ungdom (RU), Ship to Gaza Norway, Sabeel og Kairos Norge, Sosialistisk Ungdom, Sosialistisk Venstreparti (SV), TeoLOgene og Ungkommunistene i Norge.

 

 

Først publisert i Klassekampen 12.april 2021.

Norske tog AS skal i tredje kvartal 2021 inngå kontrakt om anskaffelse av 30 nye lokaltog med opsjon på ytterligere 170 tog. Togene skal etter planen leveres i 2023 og seks leverandører er prekvalifisert for å gå videre i anbudsprosessen.

To av selskapene som er prekvalifisert er baskiske Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) og franske Alstom Transport. Begge selskapene er på ulike vis involvert i Israels okkupasjon av Palestina.

I februar 2020 lanserte FNs høykommissær for menneskerettigheter en liste over selskaper som har virksomhet på okkupert palestinsk område og som driver med aktiviteter som høykommissæren har beskrevet som uforenlige med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og folkeretten. Databasen inneholder 112 selskaper, inkludert franske Alstom Transport.

Alstom Transport bidrar til å opprettholde og utvide de ulovlige israelske bosettingene gjennom «levering av tjenester og verktøy som støtter vedlikehold og eksistens av bosettinger, inkludert transport».

Selskapet CAF er foreslått lagt til i FNs database av en rekke fremtredende palestinske og internasjonale organisasjoner i brev til FNs høykommissær for menneskerettigheter i desember 2020. CAF har fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen, Jerusalem Light Rail (JRL) som knytter de ulovlige israelske bosettingene sammen med Vest-Jerusalem. FNs menneskerettighetsråd har fordømt JLR-prosjektet som ulovlig fordi «det er i strid med internasjonal lov og relevante FN-resolusjoner

Utvidelsene skjer på okkupert palestinsk land og er derfor i strid med folkeretten, og aktivitetene bidrar til å opprettholde den israelske okkupasjonen av Palestina. De ulovlige bosettingene undergraver en rekke grunnleggende menneskerettigheter for det palestinske folket. Dette inkluderer retten til selvbestemmelse, bevegelsesfrihet, eiendom, familie, hjem, helse, utdanning, arbeid og tilstrekkelig levestandard.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)
Den norske regjeringen anser UNGP som den rådende internasjonale standarden for hvordan selskaper bør forholde seg til menneskerettighetene. UNGP slår fast at næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene. Ansvaret for å respektere menneskerettighetene gjelder uavhengig av hvor selskaper har aktiviteter, men er særlig viktig i stater som ikke sikrer menneskerettighetene. UNGP omfatter også et ansvar for å søke å forebygge og redusere uheldige aktiviteter foretatt av forretningsforbindelser på menneskerettighetsområdet. Med forretningsforbindelser menes for eksempel underleverandører, selskaper det er investert i eller forretningspartnere.

I Norske tog sin årsrapport for 2019 skriver de: “Norske tog har et ansvar for å sikre en bærekraftig verdikjede gjennom å sørge for at leverandører imøtekommer tydelige standarder med hensyn til etikk, integritet og samfunnsansvar i alle deler av sin arbeidsprosess og verdikjede.”

I Norske togs konkurransegrunnlag for leverandører sin Code of Ethical Conduct for Suppliers (CEC) oppstilles krav om at leverandører og underleverandører opptrer etisk og ansvarlig. Retningslinjene stiller krav til leverandørene om at deres virksomhet verken «direkte eller indirekte må krenke grunnleggende menneskerettigheter». Norske tog er også underlagt lov om offentlige anskaffelser, der § 5 sier at oppdragsgivere skal ha «egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter.»

CAF bidrar direkte til opprettholdelsen og utvidelsen av den israelske okkupasjonen av Palestina ved å bygge ut og vedlikeholde JRL, og legger i utstrekningen av dette også til rette for brudd på palestinernes grunnleggende menneskerettigheter.

Norge i FNs sikkerhetsråd

Norge inntok nylig sin plass i FNs sikkerhetsråd etter flere år med kampanje- og lobbyvirksomhet. Bærbjelkene i den norske Sikkerhetsråd-kampanjen var å sikre respekt for menneskerettigheter og folkeretten. Dersom Norske tog skulle velge CAF eller Alstom Transport som leverandører for nye lokaltog vitner det om en manglende samstemthet i norsk utenriks- og handelspolitikk. Det vitner også om manglende samsvar mellom det norske myndigheter sier, og det de gjør. Norske myndigheter kan og bør stille krav i offentlige anskaffelsesprosesser som fremmer det regjeringen er opptatt av utenrikspolitisk. Den norske staten har en selvstendig folkerettslig forpliktelse til å forhindre støtte til folkerettsstridig virksomhet også i gjennomføringen av offentlige anskaffelser.

Vi krever derfor at Norske tog, som er heleid av staten, avstår fra å inngå kontrakt med Alstom Transport eller CAF, så lenge de er involvert i aktiviteter som bidrar til folke- og menneskerettsbrudd i Palestina.

 

 

Er du enig? Skriv under oppropet vårt her!

Relaterte saker

Innspill til partiprogrammene
18.04.2024

Krasnik tar feil om Fellesutvalget
17.04.2024

Innspillsmøte med Sosialistisk Venstreparti
11.04.2024