MENY

På sporet av en krigsprofitør

Norge har tilsluttet seg FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, da må staten også respektere og handle i tråd med disse når selskaper som er heleid av staten skal kjøpe inn varer og tjenester. Vi sier nei til at den norske staten skal inngå kontrakter med krigsprofitører!

Skriv under oppropet her!

[Profitør: En person som er opptatt av egen profitt, men som bryr seg lite om uheldige konsekvenser av denne virksomheten. En profitør er altså en person som tjener seg rik på noe som er til stor ulempe for andre.]

Selskaper som er heleid av staten skal ikke inngå kontrakter med selskaper som bryter folkeretten og bidrar til brudd på menneskerettighetene. Norge har en selvstendig folkerettslig forpliktelse til å forhindre støtte til folkerettsstridig virksomhet, og dermed må staten også vurdere om deres innkjøp av varer og tjenester vil kunne være i strid med denne forpliktelsen.

Norske tog AS skal i 2021 gå til innkjøp av 30 nye lokaltog, med opsjon på ytterligere 170 togsett. To av selskapene som er prekvalifisert til å gi tilbud bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i Palestina.

Et av selskapene, franske Alstom Transport, er allerede på FNs liste over selskaper som har virksomhet i okkuperte Palestina som høykommissæren for menneskerettigheter bedriver aktiviteter som er uforenelige med FNs veiledende prinsipper og folkeretten. Det andre selskapet, baskiske CAF, har fått kontrakt til å utvide og drive forstadsbanen Jerusalem Light Rail (JLR) som knytter ulovlige bosettinger i Øst-Jersualem med Vest-Jerusalem. FNs menneskerettighetsråd har fordømt JRL-prosjektet som ulovlig fordi «det er i strid med internasjonal lov og relevante FN-resolusjoner.»

Vi er imot at selskaper som er heleid av den norske staten skal inngå kontrakter med selskaper som bryter folkeretten og menneskerettighetene i Palestina. Den norske staten må følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og norske selskaper har en selvstendig folkerettslig forpliktelse til å forhindre støtte til folkerettsstridig virksomhet i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2334 fra desember 2016 forplikter stater til å ikke handle med selskap som bidrar til folkerettsbrudd på okkupert palestinsk jord. Selskapene CAF og Alstom må derfor utelukkes som kandidater for produksjon av nye togsett til Norge.

Si nei til at den norske staten inngår kontrakter med selskaper som bryter folkeretten og menneskerettighetene! Si nei til krigsprofitører!

Skriv under oppropet her!

Relaterte saker

Fellesutvalget for Palestina søker daglig leder!
03.11.2021

Velkommen til Palestinakonferansen 4. november
20.10.2021

Koalisjonen DBIO (Don’t Buy into Occupation) lanserer ny rapport
30.09.2021