MENY

Foto: Tora Systad Tyssen

Oslo kommune innfører kjøpestopp frå selskap involvert i israelske busettingar

Byrådet i Oslo har vedtatt at dei ikkje skal handle varer eller tenester frå selskap som medvirker til å oppretthalde ulovlig okkupasjon.

4. mai vedtok byrådet i Oslo, som består av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne, at Oslo kommune ikkje skal handle varer og tenester frå selskap som medvirker til å oppretthalde ulovleg okkupasjon.

Dette kjem som ei utviding av Oslo-modellen som spesifiserer kva kontraktsvilkår Oslo kommune skal legge til grunn for anskaffelser av varer, tenester og bygg og anlegg.

I teksten står det at:

«Oslo kommune skal ikke handle med leverandører hvis aktiviteter kan knyttes til alvorlige brudd  grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter eller internasjonal humanitærrett, eller alvorlige miljøødeleggelser eller korrupsjon. Dette omfatter også at kommunen ikke skal handle med leverandører som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon.»

Oslo kommune skal altså ikkje handle varer eller tenester produsert på ulovlig okkupert område og heller ikkje handle varer eller tenester frå selskap som direkte eller indirekte medverkar til å oppretthalde ulovleg okkupasjon. Dette betyr i hovedsak Israels okkupasjon av palestinske og syriske områder, Russlands okkupasjon av ukrainske områder, og Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara.

Oslo handler varer og tjenester for rundt 30 milliarder kroner i året.

 

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024