MENY

Opprop: Stopp Israels angrep på BDS-bevegelsen og kriminalisering av menneskerettighetsaktivister

57 norske organisasjoner forsvarer retten til å drive BDS (boikott, desinvesteringer og sanksjoner) og til å kjempe for menneskerettighetene og folkeretten med fredelige midler.

Les oppropet her: Stopp Israels angrep på BDS-bevegelsen og kriminalisering av menneskerettighetsaktivister-med tilsluttarar

– Vi er veldig bekymret for den kriminaliseringen av politisk aktivisme som vi ser i både Europa og USA, der målet virker å være og stoppe arbeid for menneskerettighetene og mot den israelske okkupasjonen, sier Tora Systad Tyssen, leder i Fellesutvalget for Palestina, om oppropet hvor 57 norske organisasjoner står opp mot angrep på BDS-bevegelsen.

Sammen med Palestinakomiteen har Fellesutvalget for Palestina tatt initiativ til oppropet med bakgrunn i de økende angrepene mot enkeltpersoner og organisasjoner som bruker retten til ytringsfrihet og fredelige midler for å forsvare palestinernes grunnleggende rettigheter. Blant de som har skrevet under oppropet er Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Sosialistisk Venstreparti, Mellomkirkelig råd, Industri Energi, El og IT og Norsk Handikapforbund.

Handler om ytringsfrihet

–  Flere av de tilsluttede støtter ikke å bruke BDS som virkemiddel overfor Israel, men de ønsker å beskytte andres rett til å arbeide for det, understreker Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge

– Dette oppropet handler om ytringsfrihet, og det er bekymringsfullt at ikke alle vi kontaktet klarer å forholder seg prinsipielt til dette. Om ikke annet er det svært avslørende at grunnleggende demokratiske prinsipper som ytringsfrihet tilsidesettes når det handler om å beskytte Israel fra kritikk, fortsetter hun.

Opprop fra palestinsk sivilsamfunn

BDS-bevegelsen er en bred internasjonal bevegelse som kom etter et opprop fra 170 palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner som oppfordrer til boikott, desinvesteringer og sanksjoner av staten Israel inntil landet respekterer folkeretten og palestinernes rettigheter. Bevegelsens krav er at Israel avslutter sin okkupasjon og kolonisering av arabisk land, river muren, gir fulle rettigheter til Israels palestinske befolkning og anerkjenner palestinske flyktningers rett til å vende tilbake.

I flere europeiske land og i USA har det vært flere eksempel på angrep på og kriminalisering av BDS-aktivister. I Frankrike har aktivister blitt rettsforfulgt med den begrunnelse at boikott av israelske varer blir betraktet som «rasehat». I New York har guvernør Andrew Cuomo uttalt at selskaper og organisasjoner som vedtar boikott av Israel selv skal boikottes og miste retten til offentlig støtte. På en israelsk anti-BDS-konferanse 28. mars i fjor i Jerusalem oppfordret etterretningsminister Yisrael Katz til «sivile målrettede elimineringer» av BDS-ledere og aktivister ved hjelp av israelsk etterretning.

 

Tilsluttede organisasjoner:

Palestinakomiteen i Norge
Fellesutvalget for Palestina
Aftenpostens grafiske klubb,
Arbeidernes ungdomsfylking (AUF),
BDS Norge,
Fellesorganisasjonen (FO),
Industri Energi,
KFUK-KFUM Global,
LO i Oslo,
Norges Handikapforbund (NHF),
Norges Kommunistiske Parti (NKP),
Norges Kristelige Studentforbund (NKSF),
Oslo Bygningsarbeiderforening,
Oslo Grafiske Fagforening,
Palestine Network Norway,
NNN Oslo og Akershus,
Norsk Transportarbeiderforbund,
Ungkommunistene i Norge,
El og It-forbundet,
Handel og Kontor Norge,
Rødt,
Rød Ungdom (RU),
Senterungdommen,
Sosialistisk Ungdom (SU),
Sosialistisk Venstreparti (SV),
Fagforbundet TeoLOgene,
NTL Ledere,
Fellesforbundet,
Norske Dramatikeres Forbund,
Fagforbundet,
Norsk Jernbaneforbund,
Musikernes Fellesorganisasjon (MFO),
Kirkens Nødhjelp,
Kvekerhjelp,
Kvekersamfunnet,
Mellomkirkelig Råd,
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdommen,
Norsk Folkehjelp, Saabels Venner,
Latin-Amerikagruppene,
Solidaritet med Kurdistan,
FIVAS,
Tamil Youth Organization Bergen,
Miljøpartiet De Grønne,
Bestemødre for Fred,
Kvinnefronten,
Norges Sosiale Forum,
Minotenk,
Grønn Ungdom,
ICC (Islamic Cultural Centre Norway),
ICC Ungdom,
Norges Fredslag,
ATTAC,
Combatants for Peace Norge,
Ship to Gaza Norway,
AKULBI
Den palestinske forening i Norge.

Relaterte saker

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024

Høringsinnspill Statens Pensjonsfond 2024
02.05.2024