MENY

Foto: Illustrasjon: Julia Rahlff

Norske myndigheter må være tydeligere på at folkeretten forplikter

Fellesutvalget for Palestina krever at regjeringen og utenriksminister Søreide jobber for at Norge og andre stater som har ratifisert Genève-konvensjonene overholder sine forpliktelser etter disse.

Uttalelse vedtatt på representantskapsmøte i Fellesutvalget for Palestina 28. november 2019.

Mandag 18.november kunngjorde den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo at Trump-administrasjonen ikke anser israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem for å være i strid med folkeretten. Dette synet på israelsk bosetterkolonialisme styrker den subjektive og allerede svært Israel-vennlige amerikanske Midtøsten-politikken og går på tvers av konsensus i det internasjonale samfunnet om at bosetningene er i strid med folkeretten. I Genève-konvensjonens artikkel 49 står det klart og tydelig at «The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies». Både Israel og USA har ratifisert Genève-konvensjonene, men med over 620 000 jødiske bosettere i over 200 ulovlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem bryter Israel sine forpliktelser – nå med eksplisitt amerikansk støtte.

Pompeos kunngjøring kan forklares med at Trump-administrasjonen ønsker å styrke sin støtte blant kristen-konservative velgere frem mot valget i 2020. Både Benjamin Netanyahu og Benny Gantz har uttalt at de støtter fortsatte utbyggelser av israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden og annektering av Jordandalen. For dem utgjør derfor Pompeos kunngjøring et grønt lys for fortsatt israelsk ekspansjon inn i palestinsk land og etnisk rensning av palestinere. Israels okkupasjon og bosetterkolonialisering er og blir i strid med folkeretten. Okkupasjonen hindrer utviklingen av en levedyktig palestinsk stat og ivaretakelsen av palestineres menneskeverd- og rettigheter. Derfor kan verken Pompeos støtteerklæring eller israelske myndigheters bosettingspolitikk aksepteres av Norge og de andre partene i Genève-konvensjonene.

Fellesutvalget for Palestina forventer at regjeringen og utenriksminister Søreide:
– Krever at Israel avslutter all utbygging av bosettinger og definerer sine statsgrenser i tråd med de internasjonalt anerkjente grensene fra 1967.
– Anerkjenner Palestina som stat.
– Jobber for at Norge og andre stater som har ratifisert Genève-konvensjonene overholder sine forpliktelser etter disse.

Relaterte saker

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024

Vi søker daglig leder! 
17.01.2024