MENY

Foto: Ahmed Abu Hameeda

Israel er forpliktet til å hjelpe

I en tid der tilliten til tradisjonelle medier er truet, fremstår det enda viktigere at aviser som Dagbladet ikke låner ut sin legitimitet til personer som presenterer ubekreftede påstander

I Dagbladet 28. januar skriver den israelske ambassadøren til Norge, Alan Roth, at «fakta betyr noe». Det er Fellesutvalget i Palestina enige i. Derfor er det viktig å korrigere de grove feilene som ambassadøren presenterer.

Roth henviser til flere kilder, hvilket kan fremstå som et forsøk på å gi leseren inntrykk av at hans påstander er korrekte. Følger man lenkene blir det fort klart at disse ikke understøtter påstandene.

Det er for eksempel ikke riktig at israelske myndigheter «gang på gang har sagt at Israel ønsker å se palestinere vaksinerte og friske». I artikkelen Roth viser til står det at israelske epidemiologer har oppfordret israelske myndighetene til også å vaksinere palestinere.

Når Roth hevder at Israel tilrettelegger for at palestinske arbeidere skal kunne jobbe i Israel, er dette en grov forskjønning. «Tilretteleggingen» omfatter at palestinere med tillatelse til å jobbe i Israel tvinges til å stå timevis i trange checkpoints halve natta for å rekke jobb klokken sju. Det er riktig at palestinske arbeidere gjør dette for å fø sine familier. De gjør det også fordi Israels årelange okkupasjon, blokade av Gaza og kontroll over palestinske naturressurser har tvunget palestinsk industri, jordbruk, arbeidsgivere og arbeidstakere i kne. Dette gjenspeiles i at arbeidsledigheten på Gazastripen og Vestbredden var på hhv. 49,1 og 14,8 prosent i 2020 og at mer enn hver fjerde palestiner lever i fattigdom.

Ambassadøren forteller kun halve historien når han skriver at palestinske myndigheter unnlot å samarbeide med Israel om å finne måter å bekjempe pandemien og brøt båndene «midt i koronakrisen». Bruddet var en respons på Israels annekteringsplaner som ble presentert under pandemien i fjor. Planene, som bryter med folkeretten, ville medført at palestinske myndigheter mistet ytterligere kontroll over Vestbredden. Israel kontrollerer allerede over 60 prosent av den palestinske Vestbredden. Det er grovt misvisende av Roth å hoppe over dette når han kritiserer palestinernes manglende samarbeidsvilje.

I Al Jazeera-artikkelen som Roth viser til, står det ingenting om at 75 prosent av palestinere i israelske fengsler er vaksinert. Det er imidlertid flere nyheter om at Israels helseminister Yuli Edelstein sa at innsatte i israelske fengsler, inkludert palestinere, vil bli vaksinert fra uke 3. Hvorvidt dette har skjedd, og 75 prosent av innsatte palestinerne har blitt vaksinert på to uker er uvisst. Israel har hatt et rekordtempo på vaksinering av egne borgere, men vi anser et slikt rekordtempo som lite trolig.

Roth viser til Artikkel 17 i Oslo-avtalen, som gir palestinske myndigheter ansvar for egne innbyggeres helse, inkludert vaksinering. Avtalen var ment å være midlertidig, på vei mot etableringen av en selvstendig palestinsk stat. Snart 30 år senere har palestinerne fremdeles ikke en egen stat. Israel fortsetter å bygge ulovlige bosettinger på okkupert jord. De utdaterte Oslo-avtalene setter ikke Israels forpliktelser etter internasjonal lov til side. Som okkupant er Israel fortsatt forpliktet av Genèvekonvensjonene til å sikre palestineres helse og tilgang på vaksiner.

Vi oppfordrer ambassadøren til å holde seg for god for misvisende ytringer i fremtiden, og utfordrer samtidig Dagbladet til å kontrollere kronikkers kildegrunnlag før trykking. I en tid der tilliten til tradisjonelle medier er truet, fremstår det enda viktigere at aviser som Dagbladet ikke låner ut sin legitimitet til personer som presenterer ubekreftede påstander, ei heller fraskriver seg ansvar ved å skrive at «analyse og standpunkt er skribentens egne».

Dagbladet 4.februar 2021

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024