MENY

Innspill til partiprogrammene

FuP har deltatt på flere innspillsmøter for de nye partiprogrammene med ulike partier. Dette er de ulike punktene vi har trukket fram på hvert innspill:

Arbeiderpartiet

 1. Lovforbud: Det foreslås at det innføres lovfestede forbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som er involvert i alvorlige brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøødeleggelser, eller korrupsjon, inkludert selskaper som støtter ulovlige okkupasjoner.
 2. Internasjonale sanksjoner: Norge bør ta initiativ til å pålegge internasjonale sanksjoner mot stater som okkuperer områder i strid med folkeretten.
 3. Pensjonsfondet: Statens pensjonsfond utland bør trekkes ut av investeringer i selskaper som medvirker til brudd på folkeretten, som for eksempel de som står oppført på FNs menneskerettighetsråds liste over selskaper som bidrar til Israels okkupasjon.
 4. Våpenembargo: Det bør innføres en våpenembargo mot stater som begår alvorlige menneskerettighets- og folkerettsbrudd, og det må kreves at kjøpere av norske våpen gir sluttbrukererklæring med re-eksportklausul for å hindre misbruk av disse våpnene.

Miljøpartiet De Grønne

 1. Lovforbud: Det foreslås et forbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som er involvert i alvorlige brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, internasjonal humanitærrett, miljøødeleggelser eller korrupsjon. Dette inkluderer også selskaper som bidrar til ulovlig okkupasjon.
 2. Sanksjoner: Norge oppfordres til å initiere internasjonale sanksjoner mot land som utfører okkupasjoner som strider mot internasjonal rett.
 3. Statens pensjonsfond utland: Fondet bør trekke investeringer ut av selskaper som bidrar til brudd på folkeretten, inkludert de som er listet av FNs menneskerettighetsråd for å bidra til Israels okkupasjon.
 4. Våpenembargo: Det understrekes at eksporttillatelser for våpen og militært materiell skal være i samsvar med folkeretten. Salg til autoritære regimer eller stater som bryter menneskerettigheter og folkeretten bør ikke tillates. Det kreves også en sluttbrukererklæring med re-eksport klausul for våpenkjøp fra Norge.

Sosialistisk Venstreparti 

 1. Økonomiske og politiske sanksjoner: Internasjonale sanksjoner må til for å få Israel til å avslutte okkupasjonen av Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, og Gaza, samt heve blokaden av Gaza. Dette inkluderer også et krav om at palestinernes menneskerettigheter blir oppfylt.
 2. Gaza: Det er behov for en våpenhvile, gjenoppbygging av området og full støtte til rettsprosesser for å etterforske krigsforbrytelser. Det kreves også heving av blokaden av Gaza for å sikre tilgang til nødhjelp og gjenoppbyggingshjelp.
 3. Lovforbud: Det foreslås et lovforbud mot import av varer og tjenester fra ulovlig okkuperte områder, samt investeringer i virksomheter som opererer i slike områder i strid med folkeretten.
 4. Statens Pensjonsfond Utland (SPU): SPU må trekker seg ut av selskaper som er involvert i folkerettsstridig virksomhet knyttet til Israel og Palestina.
 5. Våpenkontroll: Det kreves sluttbrukererklæring for alle våpenkomponenter produsert både i Norge og i utlandet, samt stopp i salg av våpenmateriell til og fra Israel.
 6. Anerkjennelse: Norge må anerkjenner Palestina som en selvstendig stat.

Venstre 

 1. Lovforbud: Å arbeide for et lovforbud mot import av varer og tjenester fra ulovlig okkuperte områder, samt å forhindre norske investeringer i virksomheter som opererer i slike områder.
 2. Statens Pensjonsfond Utland (SPU): Å oppfordre til at SPU trekker seg ut av selskaper som bidrar til folkerettsbrudd, og å instruere Norges Bank Investment Management om å trekke investeringer fra slike selskaper.
 3. Våpenembargo: Å innføre sluttbrukererklæring på våpenkomponenter produsert i Norge og underlegge norskeide våpenfabrikker i utlandet norsk eksportlovgivning. Videre skal salg og kjøp av våpenmateriell til og fra Israel stanses.
 4. Økonomiske og politiske sanksjoner: Å arbeide for internasjonale sanksjoner mot Israel inntil landet retter seg etter folkeretten og oppfyller menneskerettighetene til palestinerne, inkludert å avslutte okkupasjonen av Vestbredden og Gaza samt heve blokaden av Gaza.

Relaterte saker

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024

Høringsinnspill Statens Pensjonsfond 2024
02.05.2024