MENY

Foto: Handel og Kontor

Handel og Kontor møtte PGFTU i Palestina

Hvert år reiser en delegasjon med unge tillitsvalgte til Palestina i regi av LO. Også i vår ble det arrangert en slik tur. Vidar Hovland, ungdomssekretær i Handel og Kontor har skrevet litt om hva ungdomsdelegasjonen opplevde i Palestina.

Reisefølget fra Norge reiste til Palestina for å møte unge tillitsvalgte i Palestinian General Federation of Trade Unions – PGFTU. Dette er LOs søsterorganisasjon i Palestina. PGFTU har om lag 85 000 medlemmer, og kontorer i de fleste store byene på vestbredden. Det er den største, demokratiske faglige sammenslutningen i Palestina, og har definitivt størst politisk gjennomslagskraft blant landets faglige sammenslutninger.

 

Den palestinske situasjonen
Gruppa fra Norge fikk høre mye om livet under israelsk okkupasjon. Situasjonen er særlig vanskelig for unge palestinere. I aldersgruppen 20 – 24 år er arbeidsledigheten om lag 28 %.Det er om lag 1 250 000 arbeidsledige totalt i den palestinske befolkningen. I underkant av en tredjedel av unge mellom 18 – 24 år lever under FNs fattigdomsgrense. For de ca 40 000 som blir ferdig utdannet hvert år ender om lag 5000 opp i offentlige etater, mens resten blir arbeidsledige eller jobber under dårlige vilkår i en jobb de er over- eller feilkvalifisert til. Det er stor forskjell mellom hva folk utdannes til og hva det er behov for i arbeidsmarkedet.

Minstelønnen i Palestina er 1 450 Shekel (NOK 3 176) mot Israelske 5500 Shekel. PGFTU kjemper for en minstelønn en kan leve med, men arbeidet har enda ikke ført noe sted. Gjennomsnittslønnen i Israel er 10 000 Shekel, mens den er 2000 Shekel i Palestina. Det virker å være nokså vanlig at arbeidere mottar mindre lønn enn det som er kontraktsfestet. Mange aksepterer dette, da de ikke tør å reagere i frykt for å miste jobben. Om man ønsker å stå opp for sine rettigheter og ta saken i rettsvesenet venter en lang prosess de fleste ikke har råd til. PGFTU hjelper derfor mange medlemmer med å avklare saken utenfor domstolene.

 

Reisefølget fra Norge sammen med representanter fra PGFTU.

Gatemaleri i Nablus.

Mange arbeider ulovlig i Israel
Fordi det er få jobber i Palestina, og lønnen i Israel er bedre, velger flere å ulovlig krysse grensen til Israel i søken etter jobb. En av disse er PGFTUs ungdomsleder. Han beskrev hvordan 200 – 250 unge palestinere samlet seg om natten og snek seg gjennom avløpsrør for å komme over til Israel. Her jobber de ulovlig og risikerer bøter og fengsel om de blir tatt. De benytter seg av en fasilitator som tar 250 USD per person for å få de gjennom muren. Blir de skadet på jobb, som ofte skjer fordi de jobber ulovlig og uten særlige HMS-tiltak, blir de smuglet tilbake over til palestinsk jord og lagt i en veikant uten tilkalling av medisinsk hjelp. De israelske arbeidsgiverne fraskriver seg alt ansvar og ønsker ikke å bli tatt med palestinske arbeidere.

Timeslange køer på vei til jobb
For palestinere som har arbeidstillatelse i Israel venter en tung og langsom reise til jobb. Vi besøkte Kalkylia, som er en grensepost der opp til 9000 arbeidere krysser grensen hver dag. Ventetiden for å komme gjennom grenseposten kan være flere timer. Derfor velger mange å bli i Israel over lengre tid. De som har råd sover inne, gjerne sammen mange andre på samme rom, resten sover ute. PGFTU har gjort konkrete tiltak for å bedre situasjonen i Kalkylia, og laget køsystem, benker og tak hvor arbeiderne kan hvile og søke ly fra regn og brennende sol. Det er også en rekke matboder satt opp for at arbeiderne skal slippe ekstra reisetid til byen og heller kunne være med sine familier den lille tiden de har. I tillegg er israelsk arbeidsmiljølov hengt opp som store plakater, som arbeiderne kan lese mens de sitter på benkene.

Arbeidere på vei til jobb i Israel. Reisen starter midt på natta da de hver dag må gjennom en israelsk kontrollpost for å komme seg på jobb. Foto: Åsmund Mjåland.

Mange flytter 
Fordi livet under okkupasjon er et svært vanskelig velger mange av de ressurssterke å flytte ut av landet i søken etter et bedre liv. Palestina opplever derfor en svekkende «brain drain» da mange unge talenter reiser til nærliggende arabiske stater og til Europa for arbeid. Igjen blir de unge sinte, uten framtidsutsikter og uten håp. Dette er et typisk trekk for konfliktfylte land. Som en konsekvens av arbeidsledigheten og en ung, sint befolkning, følger også narkotika og vold, særlig i de rurale områdene.


Sterkt møte med israelske Braking the Silence
Da vi møtte antiokkupasjonsorganisasjonen «Breaking the Silence» snakket vi med en tidligere sersjant i Israeli Defence Force – IDF. Han fortalte om hvordan Israels iboende mål er å opprettholde okkupasjonen, og at en stadig oppeskalering av volden er avgjørende for å holde befolkningen i frykt. Nå vekkes 20 – 30 tilfeldige familier hver natt, stilt opp mot veggen mens huset blir ransaket, og daglig blir flere hundre tilfeldige palestinere ransaket på gaten i hver by. Neste år vil det kanskje bli enda flere. Organisasjonen dokumenterer og publiserer soldaters vitnesbyrd til den israelske befolkningen, og har om lag 1000 soldaters historie til nå. Ta Hebron til Tel Aviv, sa sersjanten. Med bilder og historier tvinger de realiteten ned over den jevne israeler som lever uvitende om de faktiske hendelsene bak den høye muren. De fleste israelere reiser ikke inn til Palestina, fordi de blir møtt med store skilt som sier at de risikerer å bli drept av de farlige palestinerne. For å avkrefte dette tar «Breaking the silence» også med seg israelere til palestinske Hebron. Arbeidet kommer imidlertid ikke uten risiko. Da organisasjonen i 2009 publiserte en bok med 26 soldaters historier fra fronten gikk «Breaking the silence» fra å være et irritasjonsmoment for den israelske stat til å bli en fiende av staten. Organisasjonen er derfor helt avhengig av støtte utenfra, og får om lag 20 % av budsjettet på 1,2 millioner euro fra private aktører og 55 % av sin støtte fra europeiske regjeringer, inkludert den norske.

Det norske reisefølget, med representanter fra blant annet LOs internasjonale utvalg, Handel og Kontor og Fagforbundet Ung.

Relaterte saker

Innspill til partiprogrammene
18.04.2024

Krasnik tar feil om Fellesutvalget
17.04.2024

Innspillsmøte med Sosialistisk Venstreparti
11.04.2024