MENY

Forbud mot varer og tjenester fra okkupert område er første skritt

Uttalelse vedtatt på årsmøte for Fellesutvalget for Palestina 11. februar 2017.

I år blir okkupasjonen av Vestbredden og Gaza 50 år. Verdenssamfunnets kritikk av Israel for deres brudd på folkeretten har ikke hatt noen effekt. Palestinernes landområder spises opp bit for bit. Derfor har behovet for å legge et sterkt press på Israel aldri vært tydeligere. Ulike former for sanksjoner mot Israels okkupasjonspolitikk har lenge vært et sentralt krav fra solidaritetsbevegelsen. Den norske diskusjonen om sanksjoner mot Israel har den siste tiden fått vind i seilene gjennom at Trondheim og Tromsø kommune har vedtatt forbud mot kjøp av varer og tjenester fra de israelske bosettingene på okkupert palestinsk jord. I flere norske kommuner jobber nå lokalpolitikere og andre for å få lignende vedtak. Fellesutvalget for Palestina mener dette er en gledelig utvikling. Samtidig er det liten grunn til å tro at forbud som begrenser seg til varer og tjenester fra bosetningene vil medføre tilstrekkelig press.

Siden tidlig 2000-tallet har vi vært vitne til en skremmende høyredreining i israelsk politikk. Antallet bosettere har økt dramatisk og disse har fått stadig større makt i israelsk politikk. Så lenge Israel fortsetter sin okkupasjon og kolonisering av Palestina bør Norge innføre et bredt spekter av sanksjoner mot Israel. Både diplomatiske og økonomiske pressmidler bør brukes i utstrakt grad for å tydeliggjøre at Norge ikke aksepterer de brudd på folkeretten og menneskerettighetene som daglig begås av okkupasjonsmakten. Et samlet palestinsk sivilsamfunn stiller seg bak slike virkemidler. Det vil samtidig gjøre det tydelig for Israel at det er noe å tape på å bryte internasjonale spilleregler. I et slikt henseende er vedtakene fra Tromsø og Trondheim en viktig symbolsk begynnelse.

Sentrale aktører som LO-leder Gerd Kristiansen og Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt har tidligere tatt til orde for å innføre strenge tiltak mot varer fra bosetningene. Dersom det blir en ikke-borgerlig regjering etter valget i høst bør det være mulig å få gjennomslag for en strengere politikk overfor Israel. Et minstekrav er at de kommunale vedtakene om forbud mot innkjøp av israelske varer og tjenester fra okkupert område fører til et tilsvarende vedtak på statlig nivå.

Relaterte saker

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024

Høringsinnspill Statens Pensjonsfond 2024
02.05.2024