MENY

Foto: Ahmed Abu Hameeda

Les den nye rapporten om Oljefondets investeringer i israelske banker

En ny rapport utarbeidet av BDS-Norge tar for seg Statens Pensjonsfond Utlands (SPU) investeringer i fem israelske banker som finansierer myndighets- og næringslivsaktiviteter i okkuperte palestinske områder, inkludert Øst-Jerusalem og de okkuperte syriske Golanhøydene.

Rapporten finner at bankene bidrar til og profiterer på finansiering av vedlikeholdelse, utvikling og ekspansjon av bosettingene på en slik måte at de risikerer og bli stilt til ansvar for medvirkning til brudd på internasjonale humanitærrettslige regler som skal beskytte sivile i krig og konflikt.

Rapporten argumenterer for at disse bankene må utelukkes fra SPUs portefølje i tråd med SPUs egne etiske retningslinjer, etikkrådets praksis, folkeretten og FNs tilrådninger.

Les mer om bankenes sentrale rolle i Israels bosettingsprosjekt, de etiske retningslinjene SPU forholder seg til og bankenes aktivitet her.

Relaterte saker

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024

Høringsinnspill Statens Pensjonsfond 2024
02.05.2024