MENY

Les den nye rapporten om Oljefondets investeringer i israelske banker

En ny rapport utarbeidet av BDS-Norge tar for seg Statens Pensjonsfond Utlands (SPU) investeringer i fem israelske banker som finansierer myndighets- og næringslivsaktiviteter i okkuperte palestinske områder, inkludert Øst-Jerusalem og de okkuperte syriske Golanhøydene.

Rapporten finner at bankene bidrar til og profiterer på finansiering av vedlikeholdelse, utvikling og ekspansjon av bosettingene på en slik måte at de risikerer og bli stilt til ansvar for medvirkning til brudd på internasjonale humanitærrettslige regler som skal beskytte sivile i krig og konflikt.

Rapporten argumenterer for at disse bankene må utelukkes fra SPUs portefølje i tråd med SPUs egne etiske retningslinjer, etikkrådets praksis, folkeretten og FNs tilrådninger.

Les mer om bankenes sentrale rolle i Israels bosettingsprosjekt, de etiske retningslinjene SPU forholder seg til og bankenes aktivitet her.

Relaterte saker

Voldsom økning i drap på palestinere før giverlandsmøte for Palestina (AHLC)
23.09.2022

FN om barn i væpnet konflikt
22.09.2022

The international community must condemn Israel’s terror-listing of organizations
24.08.2022