MENY

EU kritiserer Israels tvangsflytting av beduiner

Israelske, palestinske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner står nå sammen med den palestinske beduinlandsbyen Susiya mot Israels rivningsplaner.

Skrevet av: Tine Tång Engvik

EUs representant til de palestinske områdene omtalte tirsdag denne uken Susiya som «synonymt med politikken som fratar palestinerne sitt land og ressurser».

Den palestinske landsbyen Susiya ligger ikke langt unna Hebron, sør på Vestbredden. I Susiya bor det 450 beduiner, 120 av dem er barn. I 1983 fikk beduinene nye naboer da den israelske bosettingen Susiya ble etablert. Palestinsk Susiya er blitt forsøkt rasert fem ganger siden 1985, mens den israelske bosettingen har gradvis ekspandert. Mai i år godkjente israelsk høyesterett å rive hele den palestinske landsbyen og relokalisere dets innbyggere nærmere områder under palestinsk kontroll (område B).

River infrastruktur
I 2014 rev Israel over 490 palestinske enheter i C-området og med seg i rivningsarbeidet har Israel tatt med seg infrastruktur og nødhjelp sponset av sponset av internasjonale donorer. Israel har revet telt som har fungerte som midlertidige bosteder for landsbybefolkning som har mistet sine hjem i rivningene. I Susiya har Isarel revet helsetjenester, elektrisitetsstasjoner og annen infrastruktur betalt av det internasjonale givere som EU, Australia og Tyskland. Dette gjelder ikke kun i Susiya men i mange av de over 40 beduinsamfunnene Israel har planer om å rive.

Les mer: Palestinian village Khirbet Susiya under imminent threat of demolition and expulsion (Btselem)

EUs representant reagerer
Israels rivningsplaner har skapt reaksjoner blant mange, deriblant blant EUs representant til de palestinske områdene, John Gatt-Rutter, som denne uken ledet en EU-delegasjon som besøkte den palestinske landsbyen og protestere mot rivningsplanene.

Israel planlegger å relokalisere over 7000 palestinske beduiner fra områder på Vestbredden. Okkupasjonen- utbygging av nye- og utvidelse av gamle bosettinger- fortsetter for fult i område C på Vestbredden. I område C utøver Israel full sivil om militær kontroll.

7000 kan bli relokalisert
I august 2014 publiserte Israel planen som har som mål å relokalisere så mange som 7000 beduiner fra 46 ulike samfunn og landsbyer som i dag befinner seg i C-områdene på Vestbredden. Relokaliseringen av de palestinske beduinene og rivning av samfunnene skal gi plass til nærmere 3500 nye israelske hjem i ulovlige bosettinger på Vestbredden. Beduinene skal tvangsflyttes til Jordandalen eller andre palestinske områder. Planen har fått mye oppmerksomhet, mye på grunn de drastiske virkemidlene: tvangsutkastelser og tvungen relokalisering strider mot internasjonal humanitær lov.

Jenter i Khan al-Ahmar. Foto: Tora Systad Tyssen

Beduiner er nomader og bønder. De bor i små samfunn spredt rundt i Israel og i Palestina. Beduinene bor enkelt. De kunne sikkert levd bedre og Jordandalen er en fin plass å bo. Men det må de få bestemme selv. Å relokalisere beduiner for å frigi nye områder til ulovlige israelske bosettinger på Vestbredden er ikke lov. Den ekstensive rivningen av privat eiendom bryter med den fjerde Genèvekonvensjonene. Artikkel 53 i den fjerde Genevkonvensjonen viser til at «Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organisations, is prohibited, except where such destructions is renderes absolutley necessary by military operations». Tvangsflytting av en beskyttet befolkning i et okkupert område er forbudt.

Israels annektering av nye landområder skal ikke denne gangen gå stille for seg.

 

Ler mer om protestene mot utkastelsene:

Times of Israel: Activists march against planned demolition of West Bank village

Klassekampen: Sier nei til fredsstyrker

Kampanjeside: Susiya Forever

Relaterte saker

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024

Vi søker daglig leder! 
17.01.2024