MENY

Foto: Knudsens Fotosenter/ DEXTRA Photo

Egypt gjør enormt gassfunn

Kan dekke Egypts etterspørsel etter naturgass i flere tiår.

Søndag kunngjorde det italienske energiselskapet Eni at de har funnet et av de største funnene gjort noensinne, offshore innenfor Egypts grenser. Funnet ble gjort i Zohr-feltet, på omkring 1.450 meters dybde 190 kilometer nord for Egypt. Funnet kan være så stort som 10 trillioner kubikkmeter, opptil 40 prosent mer naturgass i feltet enn i Leviathan – det største naturgassreservoaret i israelsk økonomisk sone, melder Ha’aretz. Det vil dekke Egypts etterspørsel etter naturgass i flere tiår, melder Eni.

I Israel har debatt om naturgass-kontrakter vært en av sommerens større politiske stridsspørsmål. Kritikerne mener det amerikanske selskapet Noble Energy og det israelske selskapet Delek Group har fått for gode betingelser i forhandlinger med myndighetene. Det ligner på et monopol, sier David Gilo, som leder konkurransetilsynet i Israel.

Funnet skaper konsekvenser i Israel. Egypt var ment som en stor kunde i deres egne Leviathan og Tamar-felt. I tillegg vil økt konkurranse presse prisene videre ned noe som er dårlig nytt for Israel.

Relaterte saker

Gjenopprett FNs spesialkomité mot apartheid
07.09.2023

Oslo kommune innfører kjøpestopp frå selskap involvert i israelske busettingar
09.05.2023

Send brev til Utanriksminister Huitfeldt
17.03.2023