MENY

Foto: Kirsti Næss

Den palestinske økonomien er i krise

9.-10. mai er det møte i Giverlandsgruppa for Palestina (AHLC). I den anledning er det kommet rapport frå FNs spesialutsending Tor Wennesland. Han skriver at den økonomiske situasjonen for Palestina er dyster.

Rapporten, som dekker perioden fra forrige møte i AHLC i november, tar for seg den umiddelbare økonomiske krisen de palestinske selvstyremyndighetene og regjeringen står i. Rapporten fremhever at det er utstedt noen flere tillatelser for palestinere på Vestbredden og Gaza til å komme til Israel og arbeide, og det er noe bedre handelsflyt inn og ut av Vestbredden enn de siste årene. Dette er likevel langt fra nok til å redde den palestinske økonomien. Særlig trekkes det frem manglende rom for palestinsk økonomisk aktivitet i C-områdene på grunn av ekspanderende israelske bosetninger, at det israelske militæret avsperrer store områder og at Israel svært sjelden gir palestinere byggetillatelser. Økonomien er sterkt preget av tibakegang under pandemien og det er skyhøye fattigdoms- og arbeidsledighetstall.

På kort sikt trengst det både mer rom for økonomisk aktivitet i C-områdene og større palestinsk kontroll over egen økonomisk utvikling. På lengre sikt trengst det store politiske endringer og faktiske steg mot en fremforhandlet løsning.

Les hele rapporten her.

Relaterte saker

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024

Høringsinnspill Statens Pensjonsfond 2024
02.05.2024