MENY

Foto: Kirsti Næss

Bryt alt militært samarbeid med Israel!

Å øke våpeneksporten til Israel vil bidra til å legitimere okkupasjonspolitikken ytterligere, mener Fellesutvalget for Palestina.

Resolusjon vedtatt på FuPs årsmøte 13. februar 2016

2015 var det året med mest handel mellom Norge og Israel gjennom tidene. Samtidig har den israelske okkupasjonen på Vestbredden tiltatt i brutalitet etter at bosettere drepte en palestinsk familie i september. Likevel har debatten omkring våpeneksport til Israel blitt aktualisert i Norge.

Israels venner på Stortinget foreslo i år å liberalisere våpeneksportlovgivningen overfor Israel. Det er dypt urovekkende at historiens mest høyrevridde regjering i Israel, med klare innslag av høyreekstremisme, møtes med aksept i Norge. Å øke våpeneksporten til Israel vil bidra til å legitimere okkupasjonspolitikken ytterligere. Dersom Norge skal spille på lag med palestinerne i deres rettmessige krav om frihet og menneskerettigheter bør alt militært samarbeid med Israel opphøre. Norge bør dessuten bruke sine handelsforbindelser med Israel til å innføre sanksjoner mot nye israelske bosetninger.

Norge praktiserer våpeneksportforbud til land som er i krig eller står i fare for å havne i krig, der i blant Israel. Likevel er det en betydelig del norskproduserte våpen i det israelske arsenalet. Dette skjer særlig på to måter. Norskeide selskaper i utlandet er ikke underlagt samme lovgivning som norske selskaper i Norge, og dermed kan de eksportere våpen til Israel. I tillegg eksporterer Norge våpen og våpenkomponenter til stater, spesielt USA, som deretter eksporterer videre til Israel. Så lenge Israel fortsetter sin folkerettsstridige politikk bør Norge tette hull i sin eksportpolitikk og sørge for at norsk militært utstyr, verken A- eller B-materiell, ikke havner i Israel.

Samtidig som Norge forbyr eksport til det israelske militæret av etiske grunner tillater man paradoksalt nok import fra det samme militæret. Norsk lov bestemmer at dersom man importerer våpen verdt over 50 millioner kroner per salg, må man også eksportere til den aktuelle staten. Det innebærer at Norge i realiteten ikke importerer store mengder materiale fra Israel. Det handler om proteksjonistiske hensyn, ikke menneskelige. Å avslutte all import av israelsk krigsmateriell vil være et viktig signal om at Norge ikke aksepterer det israelske militærets overgrep mot palestinerne.

Militært samarbeid handler ikke bare om våpenhandel. Det norske forsvaret deltar i øvelser med Israel, blant annet gjennom NATO. Det er uholdbart at det israelske militæret den ene dagen bomber sivile på Gazastripen og trener med norske soldater den neste. Norge bør ikke delta i militære øvelser med Israel og må bruke sin stemme i NATO til å kreve at Israel ikke får delta på øvelser i NATO-regi.

Norge deltar i utstrakt forskningssamarbeid med Israel. Deler av samarbeidet innbefatter også israelsk våpenindustri. Norge bør forby norske forskningsinstitusjoner å drive forskningssamarbeid med Israel dersom dette har en militær karakter. I tilfeller der Norge er med i slike forskningsprosjekter med aktører som for eksempel EU bør Norge be om at Israel står utenfor eller vurdere å trekke seg.

Ettersom det israelske militæret håndhever den ulovlige okkupasjonen til daglig og er skyld i et utall folkerettsbrudd er det naturlig å innføre sanksjoner mot Israel gjennom å bryte militære forbindelser. Samtidig er det også et stort problem at den generelle handelen mellom Israel og Norge øker samtidig som koloniseringen av Palestina fortsetter.

Palestinerne har få, om noen, reelle pressmidler mot Israel når stadig mer av landet deres okkuperes. At handelen mellom Israel og Norge er stadig økende bidrar klart til å legitimere Israels politikk. Norge bør derfor være tydelig på at utbygging av bosetninger vil gå utover handelsforbindelsene til Israel.

Relaterte saker

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024

Høringsinnspill Statens Pensjonsfond 2024
02.05.2024