MENY

Foto: Annikken Nygård

Blokaden av Gaza må oppheves nå!

Coronapandemien rammer et Gaza som allerede lider under et mangelfullt helsesystem. Til nå er 12 tilfeller oppdaget. Hvis ikke Israel, andre stater og Verdens Helseorganisasjon tar grep for å oppheve blokaden vil det få katastrofale følger.

2 millioner palestinere er sperret inne

Siden 2007 har Gaza vært underlagt en kvelende blokade. Hverken mennesker, medisiner, mat eller bøker slipper ut eller inn uten Israels tillatelse. Flere tiår med okkupasjon har gjort basistjenestene svært sårbare for epidemier. 

Israel har tillatt innførsel av 200 coronavirus-tester til Gaza, og 400 tester til Vestbredden. Testene skal fordeles på en befolkning på henholdsvis 2 og 3 millioner mennesker. Vi vet at man er avhengig av to faktorer for å stanse spredningen av viruset:

1. Testing for å kartlegge de som er smittet

2. Isolasjon av de som er smittet for å hindre ytterligere spredning.   

Gaza har 30 sykehus og klinikker som vil si at det er rundt 1,7 sengeplasser per 1000 innbygger. Til sammenligning har Israel 3,3 sengeplasser per 1000 innbygger, og gjennomsnittet i EU-land er 5,4 sengeplasser per 1000 innbygger. Vi ser at helsesystemer i Europa med langt bedre forutsetninger enn det i Gaza kneler som følge av at mange er blitt alvorlig syke. I Gaza er det ikke tilgang på nok rent vann til å opprettholde god smittevern-hygiene, det er ikke nok plass til å holde avstand og isolere seg. Hvordan skal det lokale helsesystemet i Gaza møte denne utfordringen? Hva må Israel gjøre for å avhjelpe situasjonen?

Spredningen av viruset gir en hardt prøvet befolkning enda større utfordringer. Som følge av blokaden er helsetjenestene i Gaza allerede mangelfulle fordi de ikke har tilgang til nødvendige medisiner og utstyr, rent vann og strøm. Det er 70 respiratorer i omløp som skal dekke behovet for en befolkning på nærmere 2 millioner, og noen av de er allerede i bruk til pasienter som ikke er rammet av Coronaviruset. For mange mennesker i Gaza vil dette være en dødsdom.

Israels sjanse

Israel er en okkupantmakt. Dette er bekreftet en rekke ganger av FNs generalforsamling, sikkerhetsrådet og den internasjonale domstolen i Haag. Med dette følger et ansvar som gir den som okkuperer forpliktelser etter internasjonal lov. 

Israel må oppheve blokaden umiddelbart. Dette vil tillate flyt av medisinsk utstyr og medisiner fra både Israel og andre land, og det vil også gi menneskene i Gaza anledning til å produsere eget smittevernutstyr når de får tilgang til materiell. Mennesker som har akutt behov for helsehjelp som ikke kan tilbys i Gaza vil kunne transporteres til bedre utstyrte sykehus.

Retten til helse er nedfelt i den internasjonale humanitærretten, Genevé-konvensjonen og internasjonal sedvanerett, i tillegg til konvensjonen om menneskerettigheter. Israel okkuperer Palestina og skal dermed, i henhold til folkeretten sikre at de som bor i okkuperte områder, inkludert Gaza har tilgang til adekvat helsehjelp, medisinsk utstyr og medisiner. Det er Israels ansvar å vedlikeholde klinikker og sykehus, sikre befolkningshelsen og hindre spredningen av viruset etter beste evne. Dersom Israel ikke klarer dette, må de holde grensen til Gaza åpen slik at andre stater, internasjonale organisasjoner og NGO’er som operer i området uhindret kan tilby den hjelpen Gaza kommer til å trenge.

Disse tiltakene vil gi Gazas befolkning en reell sjanse til å overleve.  

Forpliktelsene nevnt ovenfor gjelder til enhver tid. Åpenbart har ikke Israel satt i gang nødvendige tiltak for å følge opp resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og fulgt pålegget fra den internasjonale domstolen om å rive den ulovlige muren. Tvert i mot ekspanderer Israel sin okkupasjon og anneksjon av palestinske områder daglig. Spredningen av viruset har ikke vært til hinder for dette. 

Imidlertid har Israel nå en sjanse til å gjøre det rette. Ikke bare for å handle i tråd med internasjonal lov, men for å gjøre det som er moralsk riktig. For å bekjempe viruset og beskytte befolkningen i både Israel og Palestina vil det kreve samarbeid på tvers av politiske skillelinjer og med palestinske selvstyremyndigheter og Hamas. Det krever solidaritet i praksis. 

 

Skrevet av:

Kristine Martinsen, daglig leder

Fellesutvalget for Palestina

 

 

Relaterte saker

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024

Høringsinnspill Statens Pensjonsfond 2024
02.05.2024