MENY

Foto: Annikken Nygård

Åpent brev til UD: Israels regjering angriper menneskerettighetsaktivister

Vi etterlyser redegjøring for Norges holdning til angrep på BDS-bevegelsen.

Brevet ble sendt til UD 3. mai 2016.

Til Utenrikdsdepartementet
v/ Børge Brende

Israels regjering angriper menneskerettsaktivister – hva er Norges holdning?

Etterretningsminister Yisrael Katz har argumentert for ”targeted civil eliminations” av palestinske ledere for BDS-bevegelsen ved hjelp av israelsk etterretning. Omar Barghouti, en av lederne for bevegelsen, er ved navn utpekt som mål.

Det er israelske medier som rapporterer at etterretningsminister Yisrael Katz på en konferanse 28. mars i Jerusalem, der man drøftet mottiltak mot den internasjonale BDS-bevegelsen, uttalte at Israel burde starte sivil eliminering av BDS-ledere. Det hebraiske uttrykket han brukte henspiller på målretta drap.

Det skjer jevnlig at folk blir nektet innreise til Palestina (Vestbredden og Gaza): ungdomspolitikere, helsearbeidere, journalister, akademikere, aktivister og solidaritetsarbeidere fra hele verden har blitt nektet innreise av Israel som kontrollerer grensene og dermed innreisemulighetene. Israels innenriksminister Ariah Deri har uttalt at han vurderer å trekke tilbake Omar Barghoutis oppholdstillatelse i Israel og frata ham retten til å reise fritt.

Som ledere for den norske delen av den globale BDS-kampanjen spør vi utenriksminister Børge Brende:

Bakgrunn

BDS er en global ikke-voldelig bevegelse startet på initiativ fra det palestinske sivilsamfunnet i 2005. Den er forankret i FNs menneskerettighetserklæring og tar avstand fra alle former for rasisme og diskriminering, inkludert antisemittisme. BDS står for boikott, trekke ut investeringer og sanksjoner mot staten Israel til landet følger internasjonal rett. Bevegelsen har tre krav til Israel:

  1. Avslutte okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i 1967 og fjerne
  2. Anerkjenne retten til full likestilling for Israels palestinske borgere.
  3. Rett til retur eller erstatning for palestinske flyktninger, som fastsatt i FN-resolusjon 194.

Amnesty International krever i en rapport 12.4.16 at Israels regjering må slutte å true de som forsvarer menneskerettigheter og beskytte dem mot angrep. I rapporten nevner Amnesty trusler fra flere ministre og navn på personer og organisasjoner som er fengslet eller truet. Dette skjer i et klima der kritikere av Israels politikk kalles terrorister og lever konstant med trusler og angrep fra ekstreme bosettere og høyre-aktivister.

Etterretningsministerens uttalelse om ”targeted civil eliminations” kan av slike krefter lett oppfattes som «licence to kill». Samtidig har Israel vedtatt lover som begrenser ytringsfriheten for kritikere.

Sveriges utenriksminister mener at BDS-bevegelsen er en del av sivilsamfunnet og at regjeringer ikke bør blande seg inn slike organisasjoners synspunkter.

Vi ber om at utenriksminister Børge Brende redegjør for den norske regjeringas syn i denne saken.

Med hilsen,

Vanja Alling, leder AKULBI – Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av Israel

Katrine Jensen, leder Palestinakomiteen Norge

Anna Lund Bjørnsen, leder Fellesutvalget for Palestina

Nikos Tavridis-Hansen, leder BDS Norge

Les også: Al Jazeera: Israel imposes travel ban on boycott movement leader

 

Kilder:

Amnesty International, 12 April 2016, Index number: MDE 15/3824/2016 

Israels regjering truer palestinske menneskerettighetsaktivister. AURDIP 2.3.16 

Flere nordmenn nektet innreise til Israel og Palestina. Palestinakomiteen 19.4.16 

Brev fra den palestinske BDS-bevegelsen til EU v/Frederica Mogherini, 23.3.16

Sveriges utenriksminister om BDS-bevegelsen. Electronic Intifada 16.3.16 

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024