MENY

Amnesty dokumenterer Israels apartheid

Amnesty International har publisert en rapport som dokumenterer at den israelske staten utøver apartheid i Israel og i Palestina, samt overfor palestinske flyktninger i andre land. Riving av palestinske hjem er en del av denne praksisen, og Amnesty Norge markerer publiseringen med en underskriftskampanje mot riving av palestinske hjem.

Rapportene baserer seg på FNs definisjon av apartheid som «implementering og vedlikehold av et system med legalisert rasesegregering der én rasegruppe er fratatt politiske og sivile rettigheter. Apartheid er en forbrytelse mot menneskeheten som er straffbar i henhold til Roma-statutten til Den internasjonale straffedomstolen».

Lese hele Amnesty International rapporten (engelsk)

Les Amnesty i Norge sin oppsummering av situasjonen i Israel og Palestina, inkludert ofte stilte spørsmål

Signer Amnesty Norge sin underskriftsaksjon mot riving av palestinske hjem

 

Relaterte saker

FN om barn i væpnet konflikt
14.07.2022

Sterk Palestinastøtte på LO-kongressen
05.06.2022

Fellesutvalget får
kr 120 000 fra
Industri Energi

25.05.2022