MENY

Foto: Annikken Nygård

FN svartelister selskaper i bosettinger – flere har allerede trukket seg ut

Selskaper i bosettinger havner på svarteliste, men mange har flyttet allerede viser ny rapport fra Gush Shalom. Samtidig oppfordrer EUs ambassadør i Israel til mer handel med israelske bosettinger. 

FNs menneskerettighetsråd stemte torsdag for å lage en «svarteliste»

av selskaper som opererer på Vestbredden, Øst-Jerusalem og Golan Heights, en resolusjon som ble vedtatt uten at noen land i rådet stemte mot.

Resolusjonen krever at representanter fra FN lager en database med oversikt over alle bedrifter og selskaper som har dratt nytte av og profittert på veksten i israelske bosettinger, skriver Haaretz.


Stemplet som jødefiendtlig

Statsminister Benjamin Netanyahu kritiserte avstemningen og mente at FN menneskerettighetsråd har utviklet seg til å være et anti-israelsk sirkus som angriper Midtøstens eneste demokrati samtidig som det ignorerer åpenbare brudd som Iran, Syria og Nord-Korea utfører.

Israels ambassadør i FN Danny Danon går enda lenger i å kritisere vedtaket og sier «når FN merker jødiske bedrifter slik at de kan bli boikottet minner dette oss om noe mørkt i historien».

Les mer: UN approves blacklist of companies profiting from settlements

BDS bidrar til å flytte fabrikker fra okkupert land

En rapport som snart blir utgitt av fredsgruppen Gush Shalom viser at internasjonalt press kan ha påvirket bedriftenes beslutninger om å flytte sin produksjon fra okkuperte områder. Rapporten viser at det ikke bare er SodaStream og Ahava som flytter sine fabrikker fra bosettinger til Israel. Sammenlignet med 1996 da listen over selskaper på okkuperte områder sist ble laget viser rapporten at mellom 20 og 30% av selskapene nå har avsluttet produksjonen eller flyttet sin produksjon.

Avhengig av internasjonal eksport

– Hos store selskaper som er avhengig av eksport og gode internasjonale relasjoner er det en klar nedgang, sier Adam Keller i Gush Shalom. Rapporten skriver også om investorer fra utlandet som presser selskapene til å flytte sin produksjon på grunn av etiske standarder. Blant selskapene som har flyttet sin produksjon ut av okkuperte områder som ikke har fått mye oppmerksomhet finner vi blant andre:

Les mer: Israeli Companies Leaving West Bank in Apparent Response to Boycott Pressure

Israels ambassadør i FN, Danny Danon.

EUs ambassadør i Israel, Lars Faaborg-Andersen.

EUs ambassadør i Israel oppfordrer til økt bosettingshandel

På en kontroversiell BDS-konferanse «Stopp boikotten» i Israel tok EUs ambassadør i Israel Lars Faaborg-Andersen til orde for økt handel med bosettervarer: «Vedtaket om merking av bosettervarer er kun for å gi forbrukere full informasjon om varens opprinnelse og har ingenting med boikott å gjøre.
Bosetterproduktene er ikke israelske og får derfor ikke de samme fordelene på det europeiske markedet som de israelske, men er like fullt velkomne», sier Faaborg-Andersen.

Ambassadøren understrekte at EU er imot alle former for boikott av Israel, og sa at EUs politikk er heller motsatt – et forhold til Israel basert på samarbeid.

Faaborg-Andersen avviste kampanjer for å overbevise ham til å ikke delta på konferansen med å si at «jeg er helt uanfektet av anklagene mot meg», og sammenlignet videre BDS-bevegelsen med den fanatiske bosetterbevegelsen. Han uttalte også at trusselen om BDS er marginal, mye mindre enn Israel selv tror og understreket at den enkleste måten å nedkjempe trusselen om BDS er å komme løse Palestinakonflikten.

Les mer: To Combat BDS, ‘Solve the Palestinian Issue,’ Say Top U.S. and EU Diplomats

Relaterte saker

1. mai for Palestina
05.05.2024

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024