MENY

57% av palestinerne støtter et nytt væpnet opprør

I fraværet av israelsk-palestinske fredsforhandlinger støtter nå flertallet av palestinerne en væpnet intifada mot Israel, viser en fersk undersøkelse fra the Palestinian Center for Policy and Survey Research.

Ifølge målingen støtter 57% av palestinerne et nytt væpnet opprør, etter at den andre intifadaen ble avsluttet etter dødsfallet til Yasser Arafat i 2004. Under den andre intifadaen mistet tusenvis av israelere og palestinere livet i en voldelig spiral med palestinske terrorangrep og israelske operasjoner som varte i nesten fem år.

Undersøkelsen viser et hopp i andel av palestinerne som støtter en ny intifada, og påpeker at tallet kun var 49% for tre måneder siden. Dette var før de siste hendelser med vold og israelsk tilstedeværelse på Tempelhøyden i Jerusalem. Til tross for dette viser undersøkelsen at 63% av palestinerne støtter ikke-voldelig motstand.

51% av de spurte støttet oppløsningen av de palestinske selvstyremyndigheter (79% oppgir at de tror det finnes korrupsjon i PA-institusjoner), og 65% ønsker at Abbas skal gå av som president. Abbas har sittet som president helt siden han tok over for Arafat i 2004. Abbas får allikevel støtte for arbeidet han har gjort med å få Palestina anerkjent som en stat i internasjonale foraer sånn som ICC. Et overveldende flertall av palestinerne på 88%, tror PA skal bringe Israel til ICC for utbyggingen av bosetninger på de okkuperte områdene, en faktor de fleste palestinerne (65%) mener har opphevet utsiktene for en to-statsløsning.

To-statsløsningen, som er den mest aksepterte visjonene for den politiske framtiden, har ikke mye støtte hos palestinerne. 51% er mot en slik løsning.  30% støtter en en-statsløsning der jøder og palestinere har like rettigheter.

Relaterte saker

Oljefondet er den største investoren i selskaper knyttet til israelske bosettinger
16.12.2022

FN har fått ny høykommissær for menneskerettigheter
18.10.2022

B’Tselem ber ICC stoppe Israels krigsforbrytelser i Masafer Yatta
12.10.2022