MENY

Oppdatering fra FN

Hver måned får FNs sikkerhetsråd en oppdatering fra spesialutsendingen til fredsprosessen i Midtøsten, for tiden norske Tor Wennesland. 22. mars kom siste oppdatering.

Rapport fra 22. mars:

Rapporten som Tor Wennesland presenterte Sikkerhetsrådet 22. mars tar for seg perioden fra 8. desember 2022 til 13. mars 2023 og vurderer hvorvidt Israel oppfyller kravene som kom i Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 i 2016.

Wennesland sa at selv om resolusjonen ber Israel om å umiddelbart stoppe bosettingsaktivitet, så har Israel holdt frem. 27. desember tok israelske bosetterer kontroll over et landbruksområda i Silwan i det okkuperte Øst-Jerusalem, 2. januar meldte den israelske regjeringen at de ville legalisere under israelsk lov utposten Homesh og 12. februar annonserte den israelske regjeringen at de vil tillate ni utposter på den okkuperte Vestbredden med planer for over 7200 boenheter. I samme periode ble 331 palestinske bygninger ødelagt, noe som førte til at 388 mennesker, inkludert 89 kvinner og 197 barn, ble hjemløse.

I perioden har 82 palestinerer, inkludert en kvinne og 17 barn, blitt drept av israelske soldater. I tillegg ble fire palestinere drept av israelske bosettere. 2683 palestinere, inkludert 123 kvinner og 320 kvinner ble skadd av israelske soldater. 308 av disse fikk skuddskader, mens 2110 ble skadet av å inhalere tåregass. 13 sivile israelere, inkludert en kvinne og tre barn, ble drept av palestinere.

Les hele rapporten her.

 

Rapport fra 20. februar: 

Vi er vitner til en voldsbølge som inkluderer noen av de dødligste hendelsene på nesten tyve år. Slik startet FNs spesialutsending Tor Wennesland februars orientering til Sikkerhetsrådet. Han sa videre at den negative utviklingen på bakken øker i både fart og intensitet og at partene er stadig lengre vekk frå hverandre.

Siden sist Wennesland orienterte Sikkerhetsrådet har 40 palestinere, inkludert en kvinne og syv barn, blitt drept på Vestbredden. Mange av disse drapene har skjedd når israelske militære styrker har gjennomført raid, arrestasjoner og vært i sammenstøt med palestinere, inkludert i A-området på Vestbredden. I samme periode har ti israelere, inkludert en kvinne og tre barn, blitt drept. I tillegg har en utenlandsk kvinne blitt drept.

2. februar annonserte den israelske finansministeren at de ville redusere overføringene av skatteinntektene som Israel krever inn på vegne av palestinske selvstyremyndigheter (PA). Det innebærer at de vil trekke fra 30 millioner amerikanske dollar hver måned i overføringene. PA har annonsert at på grunn av disse reduksjonene så vil de måtte opprettholde kutt i og eventuelt videre redusere offentlige lønningner.

Den israelske regjeringen annonserte 12. februar at den vil legalisere ni ulovlige utposter på den okkuperte Vestbredden. Israelske bosettinger, inkludert utposter, er ulovlige etter folkeretten. I løpet av perioden ble 52 palestinskeide bygninger i område B og C og 46 bygninger i Øst-Jerusalem revet. Det gjorde at 130 palestinere, inkludert 68 barn, mistet hjemmene sine. Husødeleggelsene ble gjort på grunn av mangel på israelske byggetillatelse, noe som er nærmest umulig for palestinere å få. Wennesland oppfordrer israelske myndigheter til å slutte med denne praksisen for å holde sine forpliktelser etter folkeretten.

I Gaza har det blitt avfyrt raketter mot Israel seks ganger, Israel har utført 14 luftangrep mot det de sier var Hamas-mål på stripen.

Les hele rapporten her.

 

Rapporten 18. januar:

Rapporten som Tor Wennesland presenterte Sikkerhetsrådet 18. januar dekker perioden mellom 8. desember 2022 og 13. januar 2023. Wennesland startet rapporten sin med å si at den voldelige trenden som dominerte de siste månedene av 2022 dessverre har holdt frem. Han rapporterer at 14 palestinere, inkludert fem barn, ble drept av israelske militære styrker i perioden. 117 palestinere, inkludert tre kvinner og 18 barn, ble skadd. Israelske bosettere og andre sivile gjennomførte 63 angrep mot palestinere, noe som førte til 28 skadde. Mange av angrepene mot palestinske sivile skjedde i A-områder, altså i områder som skal være under full palestinsk kontroll.

Fem israelske sivile, inkludert tre kvinner, og fire israelske soldater ble skadd i angrep fra palestinere.

Wennesland understreker at alle voldsutøvere må holdes ansvarlig og at alle militære styrker kun kan bruke dødelig makt når det er helt nødvendig for å beskytte liv. Han sier han er særlig forferdet over at barn blir utsatt for vold.

Wennesland rapporterer at den israelske regjeringen 2. januar erklærte at den vil legalisere den ulovlige utposten Homesh som er bygd på palestinsk land, og understreker at alle bosettinger er et brudd med folkeretten.

Les hele rapporten her. 

 

Rapport fra 19. desember:

Rapporten som Tor Wennesland presenterte Sikkerhetsrådet 19. desember tar for seg perioden fra 21. september til 7. desember og vurderer hvorvidt Israel oppfyller kravene som kom i Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 i 2016.

Wennesland sier at Israels bosettingsekspansjon fremdeles er svært bekymrende og et grovt brudd på folkeretten. Selv om det ikke ble planlagt nye boenheter i rapporteringsperioden ble det totalt sett i 2022 ferdigstilt 4200 boenheter i C-områdene og 3100 i Øst-Jerusalem. Han er også bekymret for det høye tallet husødeleggelser. Han trekker særlig frem en donorfinansiert skole i Masafer Yatta som ble revet.

I 2022 har mer enn 150 palestinere blitt drept, blant dem 44 barn. 1 israelsk barn har også blitt drept. Wennesland trekker særlig frem en 16 år gammel palestinsk gutt som ble drept nær Ramallah 8. desember og en 15 år gammel palestinsk jente som ble drept i Jenin 11. desember. Gutten skal ifølge det israelske militæret ha kastet stein, mens jenta ble skutt uten grunn. Wennesland trekker frem at det israelske militæret dreper palestinere uten at de utgjør noen umiddelbar fare for liv, og understreker at barn aldri skal utsettes for vold.

For tiden har 18 000 palestinere i Gaza tillatelse til å dra til Israel for å arbeide, det høyeste tallet siden 2007. Vareflyten frå Gaza via Kerem Shalom økte med nesten 50 prosent i 2022. Like fullt sier Wennesland at restriksjonene og forsinkelsene gjør det vanskelig å drive humanitært utviklingsarbeid og at situasjonen i Gaza er kritisk.

Wennesland kommer med klare krav til Israel om å avslutte all bosettingsaktivitet umiddelbart, å avslutte all ødeleggelse av palestinsk eiendom og forhindre fordrivelse og tvangsflytting av palestinere, godkjenne planer som gir palestinere mulighet til å bygge lovlig og at Israel hever blokaden av Gaza.

 

Les hele rapporten her.

 

Rapport fra 28.november:

FNs spesialutsending til Midtøsten, Tor Wennesland, presenterte den siste rapporten til Sikkerhetsrådet 28.november. I den gir han et bredere perspektiv på utfordringene han ser i Palestina og Israel og skisserer mulige fremgangsmåter for håndtering av det han anser som mest kritisk for fredsprosessen.

 

De siste ukene har flere angrep berørt sivile palestinere og israelere som fører til et vedvarende høyt nivå av vold. Wennesland er bekymret for at denne volden vil øke ytterligerer og poengterer at den aldri kan rettferdiggjøres.

 

Videre sier han at globale trender og synkende giverstøtte forsterker de økende økonomiske og institusjonelle utfordringene de palestinske myndighetene står ovenfor, reduserer fremgang i fredsprosessen og hindrer demokratisk fornyelse for det palestinske folk. Likevel ser at han samarbeidet FN har med regionale og internasjonale partnere bidrar til å forbedre livene til de som bor i Gaza. Spesielt arbeides det med tiltak for å støtte Gazas økonomi, inkludert å øke bevegelsesfriheten inn og ut av Gaza for mennesker og varer. I den forbindelse har palestinere i Gaza aldri hatt høyere antall tillatelser til å jobbe i Israel siden 2007. Fortsatt gjenstår mye for å øke den positive innvirkningen på den humanitære- og utviklingsinnsatsen i Gaza.

 

Wennesland rapporterer videre at optimismen, håpet og støtten til en politisk løsning har blitt svekket siden fredsprosessen start, spesielt på grunn av mangelen på politisk fremgang og de mislykkede forhandlingene i 2007 og 2014. Han sier at dersom man ikke ser på de underliggende årsakene til konflikten og de negative trendene vil konflikten eskalere ytterligere. Wennesland mener at hurtige skritt mot en tostatsløsning er nødvendige for en fredelig løsning av konflikten basert på FN-resolusjoner, folkeretten og tidligere avtaler. Han legger så frem tre viktige steg for mulig gjøring av en tostatsløsning.

 

  1. Fortsette samarbeidet mellom partene for å redusere spenninger og motvirke negative trender, spesielt de som påvirker sluttstatusspørsmål.
  2. Fortsette å forbedre tilgang, bevegelse og handel for å skape rom for den palestinske økonomien til å vokse.
  3. Behov for innsats fra alle parter og det internasjonale samfunnet for å styrke palestinske institusjoner, forbedre styresett og støtte palestinske myndigheter.

 

Disse stegene mener Wennesland vil sette partene i stand til å gå forbi de midlertidige løsningene med fokus på sikkerhet og økonomiske spørsmål, og mot et mer meningsfylt engasjement rundt grunnleggende politiske spørsmål. Det vil likevel kreve et økende engasjement fra det internasjonale samfunnet, samt koordinering og vedvarende oppmerksomhet og ressurser fra partene for å lykkes.

 

Les hele rapporten på engelsk her

 

Rapporten fra 28. oktober:

Tor Wennesland presenterte den siste rapporten til Sikkerhetsrådet 28. oktober som tar for seg perioden 21. september til 27. oktober. I hans rapportering viser han til at 2022 er på vei til å bli det dødeligste året for palestinere på Vestbredden siden FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) startet rapporteringer av palestinske dødsfall i 2005. Intensiteten av vold på Vestbredden har en økende negativ utvikling med et høyt antall drepte palestinere, angrep og vold. Wennesland er særlig bekymret for at så mange barn blir ofre for volden som blir utført og at deres liv blir satt i fare. Han sier videre at sikkerhetssituasjonen på Vestbredden er fanget i en nedgående negativ spiral og er tydelig i sitt budskap om at arbeid for å roe situasjonen og snu de negative trendene må prioriteres. For at det skal være mulig må målrettede handlinger bli utført både av palestinere og israelere med støtte fra det internasjonale samfunnet.

 

I løpet av rapporteringsperioden har 32 palestinere, inkludert seks barn blitt drept av israelske sikkerhetsstyrker og 311 palestinere, inkludert en kvinne og åtte barn, ble også skadet. Dette har vært forårsaket av israelske sikkerhetsstyrker under demonstrasjoner, sammenstøt, arresteringsoperasjoner, etter angivelige angrep mot israelere og angrep fra israelske bosettere. Bosettere har utført 106 angrep mot palestinere som medførte 63 skader og/eller skade på palestinsk eiendom.

 

Områdene som opplever mest spenninger for øyeblikket er Jenin og Nablus, i den nordlige delen av Vestbredden. Blant de drepte ble 10 palestinere, inkludert to barn, drept av israelske sikkerhetsstyrker i Jenin, og åtte palestinere ble drept i Nablus. Her henviser Wennesland til en spesifikk hendelse hvor israelske sikkerhetsstyrker utførte en operasjon i flyktningleiren i Jenin 28.september hvor fem palestinere ble drept, inkludert en 12 år gammel gutt.

 

I starten av oktober ble to israelske soldater skutt og drept av palestinere. Den ene ble drept ved sjekkpunktet til Shu‘fat flyktningleir nær Jerusalem, og en ble drept nær Nablus. Dette har vært med å øke spenningene i disse områdene. I leteaksjoner etter å finne gjerningsmennene har israelske myndigheter innført strenge bevegelsesrestriksjoner for palestinere i de to områdene. Mens flyktningleiren i Shu ’fat ble tilnærmet stengt i seks dager var det strenge restriksjoner i Nablus fra 11. til 27. oktober. I perioden etter har det vært en økning i sammenstøt mellom palestinere og israelske militære.

 

Gjennom rapporteringsperioden har det også vært en økning i vold og provokasjoner utført av israelske bosettere. Bosetterne har demonstrert rundt Nablus, blokkert hovedveier, kastet steiner og begrenset bevegelsesfriheten til palestinere. Den 4. oktober ble tre palestinere, inkludert to barn, skadet i et angrep utført av israelske bosettere mot en skole. Bosetterne kastet stein og stokker. 14. oktober ble 15 palestinere skadet i sammenstøt med israelske bosettere og israelske sikkerhetsstyrker.

 

81 palestinere har på litt over en måned også blitt tvunget vekk fra sine hjem på grunn av mangel på israelsk utstedelse av byggetillatelser.  Det har resultert i riving av 38 palestinske eiendommer. Å få slike tillatelser er nesten umulig for palestinere å få, og Wennesland oppfordrer israelske myndigheter til å stoppe utkastelser av palestinere fra deres hjem og godkjenne byggeplaner for palestinere slik at deres utviklingsbehov blir dekket.

 

Wennesland mener at det er en noe  positiv utvikling i rapporteringsperioden også, nemlig at  1300 palestinere i Gaza fikk utsendt tillatelser for jobb eller drive forretninger i Israel. Det øker det totale antallet til over 16 000. Videre har eksport fra Palestina økt betraktelig fra sist rapporteringsperiode. Eksporten fra Gaza gjennom Kerem Shalom-overgangen til Israel økt med 26 prosent, likevel har importen gått noe ned. Den har gått fra 223 lastebiler til 192 lastebiler daglig inn til Gaza i snitt.

 

Avslutningsvis i rapporten viser Wennesland tilbake til innledningen hvor han oppfordrer til konkrete tiltak for å bedre situasjonen for palestinere. Politiske spørsmål må tas opp med støtte fra det internasjonale samfunnet ellers vil mistilliten og fiendtligheten fortsette å øke. Til slutt trenger palestinske myndigheter økonomisk støtte og politisk rom for å utøve sin myndighet, inkludert sikkerhet i områder under dens kontroll.

 

Les hele rapporten på engelsk 

 

Rapporten fra 28. september:

Rapporten som Tor Wennesland presenterte Sikkerhetsrådet 28. september tar for seg perioden 17. juni til 20. september og vurderer hvorvidt Israel oppfyller kravene som kom i Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 i 2016.

Wennesland starter med å rapportere på om Israel har “immediately and completely cease all settlement activity in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem» og “fully respect all of its legal obligations in this regard».

Det har de ikke. 25. juli presenterte israelske myndigheter planer om bygging av 1215 nye boenheter i bosettinger. Den 28. juli ble enda et tomt hus eid av palestinere i H2-området i Hebron overtatt av israelske bosettere, dette er det andre hjemmet overtatt av bosettere i H2-området i år. Videre fremmet israelske myndigheter planer den 5. september om rundt 700 nye boenheter i den planlagte bosetningen i Øst-Jerusalem, Givat Hashaked. Dette er rett ved siden av de palestinske nabolagene Beit Safafa og Sharafat. Palestinsk-eide strukturer har blitt beslaglagt og revet på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Resultatet av dette er at 315 strukturer har blitt beslaglagt eller revet og har fordrevet 237 palestinere, inkludert 116 barn.

Videre rapporterer Wennesland på om Israel har tatt «immediate steps to prevent all acts of violence against civilians, including all acts of terror, as well as all acts of provocation and destruction».

I perioden har 29 palestinere, inkludert seks barn, blitt drept på Vestbredden og 1813 palestinere, inkludert 27 kvinner og 194 barn blitt skadet av israelske sikkerhetsstyrker. Dette har vært forårsaket av sikkerhetsoperasjoner, demonstrasjoner, sammenstøt, påståtte angrep mot israelere og andre hendelser.Videre har også israelske bosettere og andre sivile gått til angrep på 128 palestinere som har resultert i ett dødsfall og 51 skadede , i tillegg til skader på palestinsk eiendom.
Under eskaleringen i Gaza i august ble 49 palestinere drept, inkludert 4 kvinner og 17 barn. Ifølge Gazas helsedepartementet ble 360 palestinere skadet, inkludert 151 barn og 58 kvinner. Sammenlignet rapporterte israelske tjenestemenn at to israelere fikk moderate skader og minst 62 ble lettere skadet, inkludert 9 barn. Under angrepene på Gaza ble over 600 boenheter skadet og 84 familier fordrevet, ifølge myndighetene i Gaza.
Israel fortsetter med gjennomføringen av søk-og-arresteringsoperasjoner på Vestbredden. Etter å ha utført 906 operasjoner ble 1528 palestinere arrestert av israelske sikkerhetsstyrker.

Den 24. juni ble en 16 år gammel palestiner drept av israelske sikkerhetsstyrker mens han kastet stein i landsbyen Silwad. En 59-år gammel palestiner med en psykisk funksjonshemning ble skutt ved sjekkpunktet Huwwara den 26. juli og døde senere av skadene.

Wennesland rapporterer også på om det er tatt «affirmative steps to be taken immediately to reverse negative trends on the ground that are imperiling the two-State solution».
Ved slutten av rapporteringsperioden har om lag 16 000 arbeidere og for andre forretninger i Gaza fått utsendt tillatelser fra Israel. Overgangen Kerem Shalom så en økning i import på 1,5% og en økning på eksport på 54% sammenlignet med månedsgjennomsnittet i de to første kvartalene i 2022.
Før og under Gaza-eskaleringen i august ble Kerem Shalom og Erez-overgangene stengt. Selv om akutte humanitære tilfeller skulle få tillatelse til å krysse var det minst 194 pasienter som ikke fikk tilgang til spesialisert helsehjelp i perioden 3. til 8. august.
Den 28. juli ga det israelske utdanningsdepartementet instrukser om å stoppe tildelingen av permanente lisenser til seks palestinskdrevne skoler i det okkuperte Øst-Jerusalem. Ifølge utdanningsdepartementet var årsaken at pensumet inneholdt hets mot Israel. Syv ikke-statlige organisasjoner ble beordret stengt av israelske sikkerhetsstyrker den 18. august som Israel har utpekt som «t
errorist or otherwise unlawful associations». Israel har ikke lagt frem overbevisende bevis for dette. Kontorene deres i Ramallah ble ransaket, skadet, konfidensielle papirer ble konfiskert og kontorene stengt.

Avslutningsvis deler Wennesland observasjoner fra FNs generalsekretær om implementeringen av resolusjon 2334. Generalsekretæren er  bekymret for den israelske utvidelsen av bosettinger på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Han viser her til høyesterettens Mitzpeh Kramim-avgjørelse som skaper presedens for legalisering av ytterligere utposter under israelsk lov. Blant de 15 punktene generalsekretæren deler er bekymringen over riving og beslag av palestinsk eid eiendom svært høy. Spesielt i Masafer Yatta hvor over 1000 palestinere, inkludert 569 barn, står i fare for utkastelse. Med dette oppfordrer generalsekretæren israelske myndigheter å umiddelbart stanse riving, tvangsflytting og utkastelse av palestinere og viser til Israels forpliktelser til internasjonal humanitær lov og menneskerettighetene.
Videre deler generalsekretæren bekymringer over de mange dødsfallene og skadde, inkludert barn under eskaleringen i Gaza i august og viser til at Israels forpliktelser til internasjonal humanitær lov og bruk av makt. Generalsekretæren er også bekymret for den økonomiske og humanitære situasjonen. Selv med forbedringer i tilgang og bevegelse for palestinere er tilgjengeligheten på materialer og utstyr sterkt redusert, noe som er med på å redusere den mulige økonomiske veksten i Gaza.

Hele rapporten på engelsk

Rapporten fra 25. august:

Rapporten tar for seg perioden fra 26. juli til 25. august. I perioden har det vært økt vold på Vestbredden, samt både bosetterangrep og husødeleggelser. De palestinske selvstyremyndighetene har store både politiske og økonomiske utfordringer og sliter med å levere grunnleggende tjenester til den palestinske befolkningen. Wennesland fremhever at våpenhvilen på Gaza han rapporterte om 8. august fremdeles holder stand, men understreker at en våpenhvile kun setter en stopper for angrepene der og da. Den løser ikke konflikten.

Hele rapporten på engelsk

Rapporten fra 8. august:

Denne rapporten handler særlig om Israels bombing av Gaza første uken i august 2022, og det Wennesland omtaler som en dypt bekymrende eskalering på Gaza-stripen mellom det israelske militæret og den palestinske gruppen Islamsk Jihad. Fra 5. -8. august utførte Israel 147 luftangrep mot Gaza. Palestinske grupper sendte rundt 1100 raketter mot Israel. 46 palestinere ble drept og 360 skadd. I tillegg ble hundrevis av bolighus og infrastruktur ødelagt. 70 israelere ble skadd.

Da rapporten var avlevert hadde det akkurat kommet i stand en våpenhvile.

Hele rapporten på engelsk

Rapporten fra 26. juli:

Rapporten tar for seg perioden fra 27. juni til 21. juli. Den beskriver en periode med urovekkende mye vold mot sivile.

Tre palestinere ble drept avisraelske militære under arrestasjoner på Vestbredden. 287 palestinere, inkludert 28 barn, har blitt skadd under demonstrasjoner, sammenstøt, gjennomsøkninger og angrep fra israelske styrker. 27 ganger har israelske bosettere angrepet palestinere, noe som førte til 12 skadde og skade på palestinsk eiendom, deriblant 1000 oliventrær.  Til sammen 18 sivile israelere, inkludert to kvinner, og syv israelske sikkerhetspersonell ble skadd av palestinske angrep med kniv eller skytevåpen.

Hele rapporten på engelsk.

Rapporten fra 26. mai:

Rapporten, som tar for seg perioden 25. april til 26. mai, skildrer en periode med daglige voldshendelser som sammenstøt, bosettingsekspansjon, utkastelser og husødeleggelser, samt et dødelig terrorangrep i Israel. Wennesland trekker også frem at den palestinske økonomien fremdeles er i krise. Han trekker også frem at den skjøre våpenhvilen i Gaza har holdt, men understreker at dette ikke er nok. Mer må gjøres for å bedre den humanitære situasjonen og løfte de israelske restriksjonene.

I perioden ble ti palestinere, deriblant en kvinne og tre barn, drept av israelske styrker, mens 346 palestinere, deriblant fem barn, ble skadet. Det kom 57 israelske bosetterangrep som førte til at et palestinsk barn ble drept og 24 ble skadd. Fire sivile israelere og en israelsk sikkerhetstilsatt ble drept i perioden, mens 22 sivile ble skadd.

Hele rapporten på engelsk. 

Rapporten fra 25. april: 
Rapporten beskriver en periode preget av vold på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, og terrorangrep i Israel. Flere har blitt drept og mange sivile er blitt skadet. I Jerusalem har det vært voldelige sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker (ISF) på den hellige høyden som er forbeholdt muslimer. Medlemmer av en israelsk bosetterorganisasjon tok sammen med israelsk politi over første etasje i en historisk bygning i Jerusalems gamleby. Dette fant sted midt i pågående rettslige prosesser om eierskap av eiendommen mellom bosetter organisasjonen og den gresk-ortodokse kirken.  I en uttalelse kalte kirken beslaget en «trussel mot den fortsatte eksistensen av et kristent kvarter i Jerusalem».

Rapporten fra 23. mars 2022:

Rapporten fokuserer på manglende oppfølging av sikkerhetsrådets resolusjon 2334 fra desember 2016. Den oppfordrer Israel til umiddelbart og fullstendig å stanse all bosettingsaktivitet i det okkuperte palestinske området. Rapporten dekker perioden fra 10. desember til 18. mars, og lister opp en rekke utvidelser av bosettingene som til sammen utgjør over 3000 boenheter i Jerusalem-området. Samtidig rapporterer han om over 200 tilfelle hvor palestinske bygninger ble revet.

Hele rapporten på engelsk

Rapporten fra 23. februar 2022:

Over hele Vestbredden fortsetter den daglige volden; spenningen i Øst-Jerusalem og flyktningleirene øker, og vold fra bosetterne er fortsatt en alvorlig bekymring. Ulovlige bosettinger og planleggingsprosesser går jevnt fremover, sammen med rivinger og utkastelser, inkludert i og rundt Jerusalem.

Hele rapporten på engelsk

 

Relaterte saker

Palestinske menneskerettigheter – Hva kan Norge gjøre?
17.04.2023

Ramzy Baroud – The Palestinian vision for liberation
19.10.2022

Oppdatering fra Det palestinske senteret for menneskerettigheter (PCHR)
18.10.2022