MENY

Oppdatering fra FN

Hver måned får FNs sikkerhetsråd en oppdatering fra spesialutsendingen til fredsprosessen i Midtøsten, for tiden norske Tor Wennesland. 26. mai kom siste oppdatering.

Rapporten, som tar for seg perioden 25. april til 26. mai, skildrer en periode med daglige voldshendelser som sammenstøt, bosettingsekspansjon, utkastelser og husødeleggelser, samt et dødelig terrorangrep i Israel. Wennesland trekker også frem at den palestinske økonomien fremdeles er i krise. Han trekker også frem at den skjøre våpenhvilen i Gaza har holdt, men understreker at dette ikke er nok. Mer må gjøres for å bedre den humanitære situasjonen og løfte de israelske restriksjonene.

I perioden ble ti palestinere, deriblant en kvinne og tre barn, drept av israelske styrker, mens 346 palestinere, deriblant fem barn, ble skadet. Det kom 57 israelske bosetterangrep som førte til at et palestinsk barn ble drept og 24 ble skadd. Fire sivile israelere og en israelsk sikkerhetstilsatt ble drept i perioden, mens 22 sivile ble skadd.

Israel ødela i perioden 40 palestinske hus eller bygninger i område C, 12 i Øst-Jerusalem og to i område A. Det gjorde til sammen 98 palestinere, inkludert 50 barn, hjemløse. Mangel på israelsk byggetillatelse, noe som er nesten umulig for palestinere å få, blir trekt frem som årsak til husødeleggelsene.

4. mai annonserte israelsk høyesterett at de tillot tvungen fordrivelse av 1200 palestinere, inkludert 500 barn, i Masafer Yatta sør på Vestbredden. Wennesland sier Israels fordrivelse og utkastelse av palestinerne er et brudd på Israels forpliktelser etter internasjonale humanitærrett.

Wennesland kommer også med en klar oppfordring om at de relevante myndighetene må sikre en uavhengig etterforskning av drapet på den palestinske journalisten Shireen Abu Akleh i Jenin 11. mai. Han sa også at det var dypt forstyrrende og fornærmende at hennes begravelsesfølge i Jerusalem 15. mai ble angrepet av israelsk politi.

12. mai annonserte Israel at de ville bygge 4000 nye boenheter i område C på den okkuperte Vestbredden. Dette sier Wennesland er en bekymrende utvikling. Han understreket at alle bosettinger er et brudd på folkeretten.

Hele rapporten på engelsk. 

Rapporten fra 25. april: 
Rapporten beskriver en periode preget av vold på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, og terrorangrep i Israel. Flere har blitt drept og mange sivile er blitt skadet. I Jerusalem har det vært voldelige sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker (ISF) på den hellige høyden som er forbeholdt muslimer. Medlemmer av en israelsk bosetterorganisasjon tok sammen med israelsk politi over første etasje i en historisk bygning i Jerusalems gamleby. Dette fant sted midt i pågående rettslige prosesser om eierskap av eiendommen mellom bosetter organisasjonen og den gresk-ortodokse kirken.  I en uttalelse kalte kirken beslaget en «trussel mot den fortsatte eksistensen av et kristent kvarter i Jerusalem».

Rapporten fra 23. mars 2022:

Rapporten fokuserer på manglende oppfølging av sikkerhetsrådets resolusjon 2334 fra desember 2016. Den oppfordrer Israel til umiddelbart og fullstendig å stanse all bosettingsaktivitet i det okkuperte palestinske området. Rapporten dekker perioden fra 10. desember til 18. mars, og lister opp en rekke utvidelser av bosettingene som til sammen utgjør over 3000 boenheter i Jerusalem-området. Samtidig rapporterer han om over 200 tilfelle hvor palestinske bygninger ble revet.

Hele rapporten på engelsk

Rapporten fra 23. februar 2022:

Over hele Vestbredden fortsetter den daglige volden; spenningen i Øst-Jerusalem og flyktningleirene øker, og vold fra bosetterne er fortsatt en alvorlig bekymring. Ulovlige bosettinger og planleggingsprosesser går jevnt fremover, sammen med rivinger og utkastelser, inkludert i og rundt Jerusalem.

Hele rapporten på engelsk

 

Relaterte saker

FN om barn i væpnet konflikt
14.07.2022

Sterk Palestinastøtte på LO-kongressen
05.06.2022

Fellesutvalget får
kr 120 000 fra
Industri Energi

25.05.2022